settings icon
share icon
Otázka

Ako ľudia mohli byť spasení pred tým, ako Ježiš zomrel za naše hriechy?

Odpoveď


Od pádu človeka do hriechu, základ pre spasenie odjakživa bola Kristova smrť. Nikto, ani pred, ani po kríži nemôže byť spasený bez tej centrálnej udalosti v histórii sveta. Kristova smrť zaplatila cenu za minulé hriechy svätých Starej zmluvy i budúce hriechy svätých Novej zmluvy.

Podmienka spasenia vždy bola viera. Predmet niečej viery bol vždy Boh. Žalmista zapísal: „Blahoslavení sú tí, ktorí sa nadejú na Neho“ (Žalm 2:12). 1 Mojžišova 15:6 hovorí, že Abrahám uveril v Boha a to mu bolo počítané za spravodlivosť (viď tiež Rimanom 4:3-8). Staro zmluvný obetný systém neodstraňoval hriech, ako čo v Židom 9:1-10 možno jasne vidieť. Ale predsa ukazoval na deň, kedy Syn Boží vyleje svoju krv za hriešne ľudské pokolenie.

To, čo sa časom zmenilo je to, v čo veriaci veria. Božia podmienka v čo sa má veriť je založená na obsahu zjavenia, ktoré On dal ľuďom do toho času. Toto sa nazýva progresívne zjavenie. Adam veril prikázaniu, ktoré Boh dal v 1 Mojžišovej 3:15, že ženino Semä pokorí Satana. Adam Mu dôveroval a to Mu aj ukázal cez meno, ktoré dal Eve (verš 20) a Hospodin preukázal svoje prijatie tým, že ich zaodial do kože (verš 21). V tom čase to bolo všetko, čo Adam vedel, ale veril tomu.

Abrahám veril Bohu na základe zasľúbenia a nového zjavenia, ktoré mu Boh dal v 1 Mojžišovej 12 a 15. Pred Mojžišom nebolo Svätého písma, ale ľudské pokolenie bolo zodpovedné za to, čo im Boh zjavil. Cez celú Starú zmluvu veriaci boli spasení, lebo verili, že jedného dňa Boh rieši problém ich hriechu. Dnes, pozerajúc naspäť, veríme, že On už riešil problém nášho hriechu na Golgote. (Ján 3:16; Židom 9:28).

A čo s veriacimi v Ježišovom čase, skôr ako bol ukrižovaný na kríži vzkriesenia? V čo oni verili? Či rozumeli celý obraz umierajúceho Krista na kríži za ich hriechy? Neskôr v Jeho službe: „Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ (Matúš 16:21). Aká bola reakcia Jeho učeníkov na toto? „Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: "Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!" (16:22). Peter a ostatní učeníci nepoznali celú pravdu, ale predsa boli spasení, lebo verili, že sa Boh postará za ich hriechy. Oni nevedeli presne ako to On urobí, o nič viac ako to vedeli Adam, Abrahám, Mojžiš či Dávid, ale verili Bohu.

My dnes máme zjavené omnoho viac ako mali ľudia, ktorí žili pred Kristovým vzkriesením; my máme úplný obraz. „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.“ (Židom 1:1-2). Naše spasenie sa ešte stále zakladá na Kristovej smrti, naša viera je ešte stále podmienkou spasenia a predmet našej viery je ešte stále Boh. To, v čo my dnes veríme je, že Kristus zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych (1 Korinťanom 15:3-4).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako ľudia mohli byť spasení pred tým, ako Ježiš zomrel za naše hriechy?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries