settings icon
share icon
Otázka

Ako je možné, že spasenie nie je výsledkom skutkov, keď sa vyžaduje viera? Nie je viera skutkom?

Odpoveď


Naše spasenie závisí výlučne od Ježiša Krista. On je náš zástupca, ktorý na seba vzal trest za hriech (2. Korinťanom 5:21); On je náš Spasiteľ od hriechu (Ján 1:29); On je pôvodca a zavŕšiteľ našej viery (Hebrejom 12:2). Dielo potrebné na zabezpečenie spasenia plne vykonal sám Ježiš, ktorý žil dokonalým životom, vzal na seba Boží trest za hriech a vstal z mŕtvych (Hebrejom 10:12).

Biblia celkom jasne hovorí, že naše vlastné skutky nám nepomôžu zaslúžiť si spasenie. Sme spasení „nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my“ (Títovi 3:5). „Nie zo skutkov“ (Efezanom 2:9). „Nieto spravodlivého, niet ani jedného“ (Rimanom 3:10). To znamená, že prinášanie obetí, dodržiavanie prikázaní, chodenie do kostola, krst a iné dobré skutky nie sú schopné nikoho zachrániť. Bez ohľadu na to, akí sme „dobrí“, nikdy sa nemôžeme vyrovnať Božiemu štandardu svätosti (Rimanom 3:23; Matúš 19:17; Izaiáš 64:6).

Biblia rovnako jasne hovorí, že spasenie je podmienené; Boh nespasí každého. Jedinou podmienkou spasenia je viera v Ježiša Krista. Takmer 200-krát sa v Novej zmluve vyhlasuje, že viera (alebo presvedčenie) je jedinou podmienkou spasenia (Ján 1:12; Skutky 16:31).

Jedného dňa sa niektorí ľudia spýtali Ježiša, čo môžu urobiť, aby sa zapáčili Bohu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš ich okamžite upozornil na vieru: „Toto je Boží skutok, aby ste verili v toho, ktorého on poslal“ (Ján 6:28-29). Otázka sa teda týka Božích požiadaviek (v množnom čísle) a Ježišova odpoveď znie, že Božou požiadavkou (v jednotnom čísle) je veriť v neho.

Milosť je to, že Boh nám dáva niečo, čo si nemôžeme zarobiť ani zaslúžiť. Podľa Rimanom 11:6 „skutky“ akéhokoľvek druhu ničia milosť - ide o to, že pracovník si zaslúži odmenu, zatiaľ čo príjemca milosti ju jednoducho dostáva, nezaslúžene. Keďže spasenie je celé z milosti, nemožno si ho zaslúžiť. Viera teda nie je práca. Viera sa skutočne nemôže považovať za „skutok“, inak by zničila milosť. (Pozri aj List Rimanom 4 - spasenie Abraháma záviselo od viery v Boha, na rozdiel od akéhokoľvek diela, ktoré vykonal.)

Predpokladajme, že vám niekto anonymne pošle šek na 1 000 000 dolárov. Peniaze sú vaše, ak ich chcete, ale aj tak musíte šek potvrdiť. Podpísanie vášho mena sa v žiadnom prípade nemôže považovať za zarobenie milióna dolárov - potvrdenie nie je práca. Nikdy sa nemôžete chváliť tým, že ste sa stali milionárom len vďaka vlastnému úsiliu alebo vlastnej obchodnej šikovnosti. Nie, milión dolárov bol jednoducho dar a podpísanie vášho mena bol jediný spôsob, ako ho získať. Podobne aj praktizovanie viery je jediným spôsobom, ako prijať štedrý Boží dar, a vieru nemožno považovať za prácu hodnú daru.

Pravú vieru nemožno považovať za dielo, pretože pravá viera zahŕňa zastavenie našich telesných skutkov. Pravá viera má za svoj cieľ Ježiša a jeho dielo v náš prospech (Matúš 11:28-29; Hebrejom 4:10).

Aby sme išli ešte ďalej, pravú vieru nemožno považovať za dielo, pretože aj viera je dar od Boha, a nie niečo, čo by sme vytvorili sami. „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar“ (Efezanom 2:8). „Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal“ (Ján 6:44). Chváľte Pána za jeho moc zachraňovať a za jeho milosť, vďaka ktorej sa spasenie stáva skutočnosťou!

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako je možné, že spasenie nie je výsledkom skutkov, keď sa vyžaduje viera? Nie je viera skutkom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries