settings icon
share icon
Otázka

Čo je posvätenie? Aká je definícia posvätenia kresťana?

Odpoveď


Ježiš mal toho veľa čo povedať o posvätení v Jánovi 17. V 16. verši Pán hovorí: „Posväť ich v pravde - Tvoje slovo je pravda“. Posvätenie je oddelenie sa pre Boha, všetci kresťania vstupujú do tohoto stavu, keď sa narodia z Boha: „Vy ste však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvätením i vykúpením,“ (1. Korinťanom 1:30, Ekumenický preklad). Toto je oddelenie raz a navždy, na večnosť pre Boha. Je to zložitá časť nášho spasenia, naše spojenie s Kristom (Hebrejom 10:10).

Posvätenie takisto znamená aj praktické prežitie oddelenia sa pre Boha, čo sa v našich životoch prejavuje poslušnosťou k Božiemu slovu. Veriaci človek by sa mal o takéto posvätenie úprimne usilovať (1. Petra 1:15, Hebrejom 12:14). Tak ako sa Pán modlil v Jánovi 17, úlohou posvätenia je oddeliť veriacich na účel, pre ktorý sú poslaný do sveta: „Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. A posväcujem sa pre nich, aby aj oni boli posvätení v pravde.“ (Ján 17:18-19, Ekumenický preklad). To, že On sa oddelil pre účel, na ktorý bol poslaný, je dôvod aj podmienka nášho oddelenia na to, na čo sme poslaní (Ján 10:36). Jeho posvätenie je pre nás vzorom a mocou. Poslanie a posvätenie sú neoddeliteľné. Z tohto dôvodu sú veriaci nazývaní svätí, po grécky hagioi, čo znamená „posvätení“. Kým predtým ich správanie svedčilo i ich postavení vo svete v oddelení od Boha, teraz by ich správanie malo odrážať ich postavenie pred Bohom, v oddelení od sveta.

Písmo obsahuje ešte jeden význam slova „posvätenie“. Pavol sa v 1. Tesaloničanom 5:23 modlí: „A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony“. Pavol tiež píše Kolosanom: „pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia,“ (Kolosanom 1:5, Ekumenický preklad). Neskôr hovorí o Kristovi ako o „nádeji slávy“ (Kolosanom 1:27), a potom zmieňuje skutočnosť tejto nádeje: „Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve.“ (Kolosanom 3:4, Ekumenický preklad). Tento oslávený stav bude dokonalé oddelenie od hriechu, úplné posvätenie, v každom ohľade. „Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je.“ (1. Jána 3:2, Ekumenický preklad)

Stručne povedané, posvätenie súvisí so svätosťou, grécke slovo pre oba významy „oddelenie“, najprv jednorazové oddelenie pre Krista pri našom spasení a druhé, postupná praktická svätosť v živote veriaceho, kým čakáme na Ježišov návrat, a potom konečné oddelenie od hriechu navždy, keď sa dostaneme do neba.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je posvätenie? Aká je definícia posvätenia kresťana?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries