settings icon
share icon
Otázka

Aké sú znaky pravej viery, ktorá zachraňuje?

Odpoveď


Toto je jedna z najdôležitejších otázok v živote kresťana. Mnohí veriaci pochybujú o svojom spasení, pretože nevidia znaky pravej viery vo svojom živote. Niektorí hovoria, že by sme nikdy nemali pochybovať o našom rozhodnutí nasledovať Krista, ale Biblia nás povzbudzuje k tomu, aby sme preskúmali sami seba a videli, či sme skutočne „vo viere“ (2. Korinťanom 13:5). Vďaka Bohu, že nám dal dostatočné inštrukcie ako môžeme s istotou vedieť, že máme večný život. Prvý list Jánov bol vlastne napísaný kvôli tomu, ako sa píše v 1. Jánov 5:13, „Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.“ (Ekumenický preklad).

V Prvom liste Jánovom je niekoľko bodov, ako môžeme otestovať sami seba a našu vieru. Keď sa na ne pozeráte pamätajte na to, že nikto nie je schopný dokonale naplniť ich všetky, mali by nám skôr odhaľovať zásady, ktoré charakterizujú naše životy, tak ako rastieme v milosti.

1. Tešíte sa zo spoločenstva s Kristom a ľudmi, ktorých vykúpil? (1. Jánov 1:3)

2. Povedali by ľudia o tebe, že chodíš vo svetle alebo v temnote? (1. Jánov 1:6-7)

3. Pripúšťaš si a vyznávaš svoje hriechy? (1. Jánov 1:8)

4. Poslúchaš Božie Slovo? (1. Jánov 2:3-5)

5. Svedčí tvoj život o tom, že miluješ Boha, alebo skôr svet? (1. Jánov 2:15)

6. Dá sa tvoj život charakterizovať, že „konáš spravodlivosť“? (1. Jánov 2:29)

7. Usiluješ sa o udržanie čistého života? (1. Jánov 3:3)

8. Vidíš vo svojom živote klesajúcu tendenciu hriechu? (1. Jánov 3:5-6)

[Poznámka: toto sa týka nepokračovania v hriechu ako spôsobu života, nie úplná absencia hriechu v živote.]

9. Preukazuješ lásku ostatným kresťanom? (1. Jánov 3:14)

10. Odrážajú tvoje skutky tvoje slová (1. Jánov 3:18-19)

11. Udržiavaš si čisté svedomie? (1. Jánov 3:21)

12. Zažívaš víťazstvá vo svojom kresťanskom živote? (1. Jánov 5:4)

Ak vieš úprimne odpovedať „áno“ na tieto otázky (alebo väčšinu z nich a pracuješ na ďalších), tak potom tvoj život nesie ovocie skutočného spasenia. Ježiš povedal, že podľa ovocia spoznáme Jeho učeníkov (Matúš 7:20). Konáre bez ovocia - kresťanov, ktorí sa len tvária, a ktorí neprejavujú ovocie Ducha (Galaťanom 5:22-23) - budú odrezané a hodené do ohňa (Ján 15:2). Pravá viera je tá, ktorá nie len verí v Boha (to robia aj démoni - Jakub 2:19), ale vedie k vyznaniu hriechov a k poslušnosti Kristových nariadení. Pamätaj, že sme spasení milosťou skrze vieru, nie skutkami (Efezanom 2:8-9), ale naše skutky dokazujú skutočnosť nášho spasenia (Jakub 2:17-18). Pravá viera, ktorá zachraňuje, bude stále produkovať skutky. Viera, ktorá je trvalo bez skutkov nie je skutočná viera a nikoho nezachráni.

Okrem týchto potvrdení, potrebujeme pamätať na Božie zasľúbenia a skutočnosť, že sme vo vojne. Satan je rovnako skutočný ako Ježiš Kristus a je hrozivým nepriateľom našim dušiam. Keď sa obrátime ku Kristovi, Satan bude vyhľadávať príležitosti na to, aby nás podviedol a porazil. Bude sa nás snažiť presvedčiť, že sme bezcenné zlyhanie, alebo že Boh sa nás vzdal. Keď sme v Kristovi, máme uistenie, že On nás drží. Ježiš sám sa za nás modlil v Jánovi 17:11, aby nás Otec zachovával vo svojom mene, ktoré Mu dal, aby sme boli jedno ako Oni. Ďalej v 15. verši sa modlil: „aby si ich ochránil pred zlým.“ V Jánovi 10:27-29 Ježiš hovorí: „ Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.“ (Ekumenický preklad). Ak počuješ a poslúchaš Ježišov hlas, tak si jednou z Jeho oviec a On ťa nezanechá. Ježiš nám tu dáva úžasný slovný obraz kresťana, ktorého pevne drží vo svojich láskavých rukách a Otcove všemocné ruky ich obklopujú a dávajú nám tak dvojité uistenie večného bezpečia.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú znaky pravej viery, ktorá zachraňuje?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries