settings icon
share icon
Otázka

Môže kresťan “vrátiť ” spasenie?

Odpoveď


Krátka odpoveď na túto otázku je nie, znovuzrodený kresťan nemôže „vrátiť“ spasenie. Niektorí, ktorí súhlasia s tým, že kresťan nemôže „stratiť“ svoje spasenie, veria tomu, že spasenie môže byť „vrátené“ Bohu. Tohto názoru sa držia na základe Rimanom 8:38-39 hovoria, že kým nič zvonka nás nemôže oddeliť od Boha, my sami môžeme sa môžeme rozhodnúť svojou vôľou oddeliť od Boha. Toto nie len, že je nebiblické, ale aj nelogické.

Aby sme pochopili, prečo nie je možné „vrátiť“ naše spasenie, potrebujeme pochopiť 3 veci: Boží charakter, povahu človeka a samotnú podstatu spasenia. Boh je povahou Spasiteľ. Len v Žalmoch je Boh spomínaný ako Spasiteľ človeka trinásť krát. Boh je jediný Záchranca, nikto iný nás nemôže spasiť, ani my sami. „Ja som Hospodin a okrem mňa niet spasiteľa“ (Izaiáš 43:11). Nikde v Písme nie je Boh zobrazený ako Záchranca, ktorého spasenie by záviselo na tých, ktorých zachraňuje. Ján 1:13 hovorí, že tí, ktorí patria Bohu nie sú znovuzrodení vlastnou vôľou ale Božou vôľou. Boh zachraňuje podľa svojej vôle a svojou mocou. Jeho vôľa nie je nikdy zmarená a Jeho moc je neobmedzená (Daniel 4:35).

Boží plán spasenia bol dokonaný Ježišom Kristom, vteleným Bohom, ktorý prišiel na zem „hľadať a spasiť, čo zahynulo“ (Lukáš 19:10). Ježiš jednoznačne povedal, že nie my sme si vybrali Jeho, ale že On si vyvolil nás a ustanovil nás, aby sme „šli a prinášali ovocie“ (Ján 15:16). Spasenie je dar od Boha skrze vieru v Krista daný tým, ktorých už pred stvorením sveta predurčíl, aby sme ho získali a tým, ktorí boli zapečatení Duchom Svätým na spasenie (Efezanom 1:11-14). Toto vylučuje myšlienku, že človek môže zo svojej vôle zmariť Boží plán záchrany. Boh by nepredurčil niekoho na spasenie, aby potom maril Jeho plán tým, že mu vráti dar spasenia. Božia vševedomosť robí tento scenár nemožným.

Človek je skazená bytosť, ktorá v žiadnym spôsobom nehľadá Boha, až kým nie je jeho srdce zmenené Božím Duchom. Inak je Božie slovo pre neho nepochopiteľné. Neobrátený človek je nespravodlivý, bezcenný a plný zla. Jeho ústa sú plné horkosti a preklínania, jeho srdce inklinuje ku krviprelievaniu, nemá pokoj a „v ich očiach niet bázne pred Bohom“ (Rimanom 3:10-18). Takáto osoba nie je schopná zachrániť sama seba, dokonca nedokáže ani vidieť potrebu svojho spasenia. Jedine vtedy, keď sa staneme novým stvorením v Kristovi sú naše srdcia a mysle obrátené smerom k Bohu. Potom môžeme pochopiť pravdu a vidieť duchovné veci (1. Korinťanom 2:14, 2. Korinťanom 5:17).

Kresťan je ten, kto bol vykúpený z hriechov a bol postavený na cestu do neba. Je novým stvorením, jeho srdce je obrátené smerom k Bohu. Jeho stará prirodzenosť je preč. Jeho nová prirodzenosť nemá túžbu vracať spasenie a navrátiť sa k jeho starému ja rovnako, ako nechce pacient po transplantácii srdca naspäť svoje staré choré srdce. Myšlienka kresťana, ktorý by chcel vrátiť svoje spasenie je nebiblická a nemysliteľná.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Môže kresťan “vrátiť ” spasenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries