settings icon
share icon
Otázka

Ako ľahké je uveriť?

Odpoveď


Sme spasení milosťou skrze vieru (Efezanom 2:8). Niektorí z toho vyvodzujú záver, že nie je potrebný zodpovedajúci život kresťanského učeníka ako dôkaz spasenia. Iní môžu povedať, že človek je spasený, pretože sa pomodlil modlitbu - bez skutočného presvedčenia o hriechu a bez skutočnej viery v Krista. Pomodliť sa modlitbu je jednoduché, ale v spasení ide o viac než len o vyslovenie slov.

Veľká časť diskusií je zbytočná a vychádza z nepochopenia Písma. Biblia jasne hovorí, že spasenie je len z milosti, len skrze vieru, len v Kristovi. Viera, ktorú nám Boh dáva ako dar, je to, čo nás zachraňuje. V liste Efezanom 2:10 sa však hovorí o výsledkoch spasenia: „Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil.“ Namiesto toho, aby sme boli spasení nejakým ľahkým činom našej vlastnej vôle, sme spasení rukou všemohúceho Boha, z jeho vôle a na jeho použitie. Sme jeho služobníkmi a od okamihu spasenia vierou sa vydávame na cestu vopred určených dobrých skutkov, ktoré sú dôkazom tohto spasenia. Ak neexistujú dôkazy rastu a dobrých skutkov, máme dôvod pochybovať o tom, že k spaseniu vôbec niekedy skutočne došlo. „Viera bez skutkov je neúčinná“ (Jakub 2:20) a mŕtva viera nie je spasiteľná viera.

„Jedine vierou“ neznamená, že niektorí veriaci nasledujú Krista v živote učňovstva, zatiaľ čo iní nie. Koncept „telesného kresťana“ ako samostatnej kategórie neduchovného veriaceho je úplne nebiblický. Myšlienka telesného kresťana hovorí, že človek môže prijať Krista ako Spasiteľa počas náboženskej skúsenosti, ale nikdy neprejaví dôkaz zmeneného života. Je to falošné a nebezpečné učenie, pretože ospravedlňuje rôzne bezbožné životné štýly: človek môže byť bezúhonný cudzoložník, klamár alebo zlodej, ale je „spasený“, pretože sa v detstve modlil modlitbu; je to len „telesný kresťan“. Biblia nikde nepodporuje myšlienku, že pravý kresťan môže zostať telesným po celý život. Božie slovo skôr predstavuje len dve kategórie ľudí: kresťania a nekresťania, veriaci a neveriaci, tí, ktorí sa sklonili pred Kristovým panstvom, a tí, ktorí nie (pozri Ján 3:36; Rimanom 6:17-18; 2. Korinťanom 5:17; Galaťanom 5:18-24; Efezanom 2:1-5; 1. Ján 1:5-7; 2:3-4).

Hoci istota spasenia je biblický fakt založený na dokončenom diele spasenia Kristom, je určite pravda, že niektorí z tých, ktorí sa zdanlivo „rozhodli“ alebo „prijali Krista“, nemusia byť skutočne spasení. Ako sme už uviedli, spasenie nie je ani tak naše prijatie Krista, ako skôr Jeho prijatie nás. Sme spasení Božou mocou pre Boží zámer a tento zámer zahŕňa skutky, ktoré sú dôkazom nášho obrátenia. Tí, ktorí naďalej žijú podľa tela, nie sú veriaci (Rimanom 8:5-8). Preto nás Pavol nabáda, aby „samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere“ (2. Korinťanom 13:5). „Telesný“ kresťan, ktorý skúma sám seba, čoskoro zistí, že nie je vo viere.

Jakub 2:19 hovorí: „Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa.“ Typ „viery", ktorú majú démoni, možno prirovnať k intelektuálnemu súhlasu tých, ktorí „veria“ v Ježiša v tom, že existuje alebo že bol dobrým človekom. Mnohí neveriaci hovoria: „Verím v Boha“ alebo „Verím v Ježiša“; iní hovoria: „Pomodlil som sa modlitbu a kazateľ povedal, že som spasený“. Ale takéto modlitby a takáto viera nemusia nevyhnutne znamenať zmenu srdca. Problémom je nesprávne pochopenie slova veriť . So skutočným spasením prichádza skutočné pokánie a skutočná zmena života. V Druhom liste Korinťanom 5:17 sa hovorí, že tí, ktorí sú v Kristovi, sú „novým stvorením“. Je možné, že nový človek, ktorého Kristus stvoril, je človek, ktorý naďalej žije v telesnosti tela? Nie.

Spasenie je určite zadarmo, ale zároveň nás stojí všetko. Máme zomrieť sami sebe, keď sa meníme na podobu Krista. Musíme si uvedomiť, že človek s vierou v Ježiša bude viesť postupne zmenený život. Spasenie je bezplatný dar od Boha pre tých, ktorí uveria, ale učeníctvo a poslušnosť sú odpoveďou, ktorá sa nepochybne dostaví, keď človek skutočne príde ku Kristovi vo viere.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako ľahké je uveriť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries