settings icon
share icon
Otázka

Je Ježiš jedinou cestou do neba?

Odpoveď


„Som v podstate dobrý človek, určite pôjdem do neba.“ „OK, niekedy robím aj zlé veci, ale robím viac dobrého, a teda určite pôjdem do neba.“ „Boh ma nepošle do pekla len preto, že nežijem podľa Biblie. Časy sa zmenili!“ „Do pekla pôjdu len naozaj zlí ľudia ako pedofili či vrahovia.“

Úvahy väčšiny ľudí takto vyzerajú bežne, ale v skutočnosti sú to všetko klamstvá. Tieto myšlienky nám vsadil do hlavy Satan, vládca sveta. Spolu s tými, ktorí ho nasledujú, je nepriateľom Boha (1Pet 5:8). Satan je podvodník a maskuje sa za dobrého človeka (2 Korintským 11:14), ale má v moci mysle všetkých, ktorí nepatria Bohu. „Satan, boh tohto zlého sveta, zaslepil mysle tých, ktorí neveria, takže nemôžu vidieť slávne svetlo Dobrej zvesti, ktoré im svieti. Nerozumejú posolstvu o sláve Krista, ktorý je dokonale podobný Bohu“ (2 Korintským 4:4).

Je omylom veriť, že Bohu nezáleží na malých hriechoch a že peklo je vyhradené pre „zlých ľudí.“ Všetky hriechy nás oddeľujú od Boha, dokonca aj malé milosrdné klamstvá. Každý je hriešny a nikto nie je dosť dobrý na to, aby sa do neba dostal sám (Rímskym 3:23). Dostať sa do neba nie je otázkou prevahy nášho dobra nad naším zlom; ak by tak bolo, nemali by sme šancu. „Ak sú spasení z milosti Božej, nie je to zo skutkov. Ináč by milosť nebola milosťou, Božia úžasná láskavosť by nebola tým, čím naozaj je – dostupnou zdarma a nezaslúženou“ (Rímskym 11:6). Nemôžeme spraviť nič, aby sme si zaslúžili vstup do neba (Títovi 3:5).

„Vchádzajte do Božieho kráľovstva jedine úzkou bránou. Lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou vchádzajú“ (Matúš 7:13). Boh neodpustí, ani keď všetci okolo žijú v hriechu viera v Boha nie je populárna. „Kedysi ste žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch.“ (Efezským 2:2).

Keď Boh stvoril svet, stvoril ho dokonalý. Všetko bolo dobré. Potom stvoril Adama a Evu a dal im slobodnú vôľu, aby mali možnosť zvoliť si, či ho budú poslúchať alebo nie. Ale Adam a Eva, prví ľudia, ktorých Boh stvoril, boli Satanom pokúšaní k vzbure proti Bohu a zhrešili. Toto ich (a všetkých, ktorí prišli po nich vrátane nás) oddelilo od Boha a znemožnilo nám to mať s Ním blízky vzťah. On je dokonalý a neznesie hriech. Keďže sme hriešnici, sami si pomôcť nedokážeme. A tak Boh ustanovil cestu, ktorou môžeme byť znovu s Ním spojení v nebesiach. „Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život“ (Ján 3:16). „Lebo odplatou za hriech je smrť, ale Božím darom z milosti je večný život skrze Ježiša Krista nášho Pána“ (Rímskym 6:23). Ježiš sa narodil aby zomrel za naše hriechy, aby sme za ne nemuseli zomrieť my. Tri dni po svojej smrti vstal z hrobu (Rímskym 4:25) a tým dokázal svoje víťazstvo nad smrťou. Premostil priepasť medzi Bohom a človekom, aby sme s ním mohli mať osobný vzťah, stačí ak len uveríme.

„A to je večný život, aby poznali Teba jediného pravého Boha a ktorého si poslal – Ježiša Krista.“ (Ján 17:3). Väčšina ľudí verí v Boha, dokonca aj sám Satan. Ale aby sme boli spasení, musíme sa k Bohu obrátiť, vstúpiť do osobného vzťahu s Ním, odvrátiť sa od našich hriechov a nasledovať Ho. Musíme veriť Ježišovi vo všetkom, čo máme a čo robíme. „My sme ospravedlnení v Božích očiach ak uveríme v Ježiša Krista, že vzal naše hriechy na seba za nás. A všetci môžeme byť takto spasení bez ohľadu na to, kto sme a čo sme vykonali“ (Rímskym 3:22). Biblia učí, že niet inej cesty k spaseniu, jedine Kristus. Ježiš v Jánovi 14:6 hovorí, „Ja som cesta, pravda, aj život. Nikto neprichádza k Otcovi, ak nejde cezo mňa.“

Ježiš je jedinou cestou spasenia, lebo On je jediný, ktorý splatil dlh za naše hriechy (Rímskym 6:23). Žiadne iné náboženstvo neučí o hĺbke alebo závažnosti hriechu a jeho dôsledkoch. Žiadne iné náboženstvo neponúka večné splatenie hriechu, ktoré môžeme mať jedine skrze Ježiša Krista. Žiadny iný „náboženský vodca” nebol Bohom, ktorý by sa stal človekom (Ján 1:1,14) – čo je jediný spôsob ako bolo možné splatiť dlh za hriech naveky. Ježiš musel byť Bohom, aby mohol splatiť náš dlh. Ježiš musel byť človekom, aby mohol zomrieť. Spasenie sa ponúka jedine skrze vieru v Ježiša Krista! „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané iné meno pre ľudí pod nebom, v ktorom by sme mohli byť spasení” (Skutky 4:12).

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je Ježiš jedinou cestou do neba?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries