settings icon
share icon
Otázka

Čo je to ospravedlnenie?

Odpoveď


Jednoducho povedané, ospravedlniť znamená vyhlásiť niekoho spravodlivým, dať niečo do poriadku Bohom. Ospravedlnenie je u Boha, vyhlasujúc tých, ktorí prijali Krista za spravodlivých, založené na Kristovej spravodlivosti, pripíšuc na účet tých, ktorí prijímajú Krista (2. Korintským 5:21). Hoci ospravedlnenie ako princíp sa nachádza v celom Písme, hlavný oddiel popisujúci ospravedlnenie vo vzťahu k veriacim, je zapísaný v Rímskym 3:21-26: „No, teraz je zjavená spravedlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi, avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich. Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého preduložil Bôh za obeť smierenia skrze vieru v Jeho krvi na ukázanie svojej spravedlivosti pre pustenie stranou predošle sa udialych hriechov do času obeti Kristovej v znášaní Božom, aby ukázal svoju spravedlivosť v terajšom čase, aby bol spravedlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej.“

Sme ospravedlnení, vyhlásení za spravodlivých v momente nášho spasenia. Ospravedlnenie nás nerobí spravodlivými, ale skôr nás vyhlasuje za spravodlivých. Naša spravodlivosť pochádza z vloženia našej viery v dokončené dielo Ježiša Krista. Jeho obeť prikrýva náš hriech umožňujúc Bohu, aby nás videl ako dokonalých a bez poškvrny. Pretože my ako veriaci sme v Kristovi, Boh vidí Kristovu vlastnú spravodlivosť, keď sa na nás pozerá. Toto spĺňa Božiu požiadavku o dokonalosti; teda, On nás vyhlasuje za spravodlivých - On nás ospravedlňuje.

Rímskym 5:18-19 to zhŕňa dobre: „A tak tedy jako jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí na odsúdenie, tak i jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života. Lebo ako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnymi, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravedlivými.“ Je to pre/skrze ospravedlnenie, že Boží pokoj môže vládnuť v našich životoch. Je to pre/skrze ospravedlnenie, že veriaci môžu mať istotu spasenia. To je skutočnosť ospravedlnenia, ktoré umožňuje Bohu, aby začal proces posvätenia - proces, ktorým Boh z nás v skutočnosti robí to, čím už sme. „Ospravedlnení súc tedy z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista“ (Rímskym 5:1).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to ospravedlnenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries