settings icon
share icon
Otázka

Prečo je vzkriesenie Ježiša Krista dôležité?

Odpoveď


Vzkriesenie Ježiša je dôležité z niekoľkých dôvodov. Po prvé, svedčí o obrovskej moci samotného Boha. Veriť v zmŕtvychvstanie znamená veriť v Boha. Ak Boh existuje a ak stvoril vesmír a má moc nad ním, má moc vzkriesiť mŕtvych. Ak nemá takú moc, potom nie je Boh hoden našej viery a uctievania. Len On, ktorý stvoril život, môže vzkriesiť po smrti, len On môže zmeniť ošklivosť, ktorou je smrť a iba On môže odstrániť žihadlo, ktorým je smrť a ukázať víťazstvo nad hrobom (1. Korintským 15:54-55). Vo vzkriesení Ježiša z hrobu, Boh nám pripomína Jeho absolútnu zvrchovanosť nad životom a smrťou.

Po druhé, vzkriesenie Ježiša je svedectvom o vzkriesení ľudských bytostí, ktoré je základným princípom kresťanskej viery. Na rozdiel od všetkých ostatných náboženstiev, kresťanstvo má zakladateľa, ktorý prekračuje smrť a sľubuje, že Jeho nasledovníci budú robiť to isté. Všetky ostatné náboženstvá boli založené človekom a prorokmi, ktorých koniec bol v hrobe. Ako kresťania nachádzame potešenie v tom, že náš Boh sa stal človekom, zomrel za naše hriechy a bol vzkriesený na tretí deň. Hrob Ho neudržal. On žije a sedí dnes po pravici Boha Otca v nebesiach.

V 1. Korintským 15, Pavel podrobne vysvetľuje význam Kristovho vzkriesenia. Niektorí ľudia v Korinte neverili vo vzkriesenie z mŕtvych a v tejto kapitole Pavel uvádza šesť katastrofálnych následkov, keby nebolo vzkriesenia: 1) kázať Krista by bol nezmysel (verš 14); 2) viera v Krista by bola zbytočná (verš 14); 3) všetci svedkovia a kazatelia vzkriesenia by boli klamári (verš 15); 4) nikto by nebol vykúpený z hriechu (verš 17); 5) všetci bývalí veriaci by zahynuli (v. 18) a 6) kresťania by boli najpoľutovaniahodnejší ľudia na zemi (verš 19). Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych a je „prvotina tých, ktorí zosnuli“ (verš 20), čo nás uisťuje, že Ho budeme nasledovať vo vzkriesení.

Inšpirované Božie Slovo zaručuje vzkriesenie veriacich pri príchode Ježiša Krista po Jeho telo (cirkev) vo vytržení. Takáto nádej a istota vrcholí v skvelej piesni triumfu, ako Pavel píše v 1. Korintským 15:55: „Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo?“

Ako sa tieto záverečné verše vzťahujú na dôležitosť vzkriesenia? Pavel odpovedá: „A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi“ (verš 58). On nám pripomína, že, pretože vieme, že budeme vzkriesení k novému životu, môžeme trpieť prenasledovanie a hrozby pre Krista (verše 29-31), rovnako ako On. Môžeme nasledovať príklady tisícov mučeníkov, ktorí v priebehu dejín radi vymenili svoj pozemský život za večný život skrze vzkriesenie.

Vzkriesenie je triumfálne a slávne víťazstvo pre každého veriaceho. Ježiš Kristus zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych na tretí deň podľa Písma. A On príde znova! Mŕtvi v Kristovi budú vzkriesení a tí, ktorí zostanú a budú nažive počas Jeho príchodu, budú premenení a príjmu nové, oslávené telá (1. Tesalonickým 4:13-18). Prečo je vzkriesenie Ježiša Krista dôležité pre záchranu? To dokazuje, že Boh prijal Ježišovu obeť pre nás. To dokazuje, že Boh má moc vzkriesiť z mŕtvych. To zaručuje, že tí, ktorí veria v Krista, nezostanú mŕtvi, ale budú vzkriesení k večnému životu. To je naša blahoslavená nádej!

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo je vzkriesenie Ježiša Krista dôležité?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries