settings icon
share icon
Otázka

Je krst nutný pre spasenie? Čo je to krstné obnovenie?

Odpoveď


Krstné obnovenie je presvedčenie, že človek musí byť pokrstený, aby bol spasený. Je to naše presvedčenie, že krst je dôležitým krokom poslušnosti pre kresťana, ale odmietame tvrdiť, že krst je nevyhnutný pre spásu. Pevne veríme, že každý kresťan by mal byť pokrstený ponorením. Krst ilustruje stotožnenie sa veriaceho s Kristovou smrťou, pohrebom a vzkriesením. Rimanom 6:3-4 vyhlasuje: „Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v Jeho smrť? Pohrobení sme vtedy s Ním skrze krst v smrť, aby sme, ako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života.“ Skutok ponorenia sa do vody ilustruje umieranie a pochovanie s Kristom. Skutok vychádzania z vody predstavuje Kristovo vzkriesenie.

Vyžadovať niečo navyše okrem viery v Ježiša Krista ku spáse je – spasenie založené na skutkoch. Ak sa pridáva hocičo k evanjeliu, znamená to, že Ježišova smrť na kríži nebola dostatočná pre našu spásu. Tvrdenie, že musíme byť pokrstení, aby sme boli spasení znamená, že musíme pridať vlastné dobré skutky a poslušnosť k smrti Kristovej, aby Jeho smrť bola postačujúca pre spásu. Jedine Ježišova smrť zaplatila za naše hriechy (Rímskym 5:8; 2. Korintským 5:21). Ježišova platba za naše hriechy je vyčlenená na náš „účet“ iba skrze vieru (Ján 3:16; Sk 16:31; Efezským 2:8-9). Preto je krst dôležitým krokom poslušnosti po prijatí spasenia, ale nemôže byť požiadavkou na spasenie.

Áno, existujú niektoré verše, ktoré vyznačujú krst ako nevyhnutnú požiadavku na spasenie. Avšak, keďže nám Biblia tak jasne hovorí, že spása je prijatá len vierou (Ján 3:16; Efezským 2:8-9; Títus 3:5), musí existovať iný výklad týchto veršov. Písmo nie je v rozpore s Písmom. V biblických časoch človek, ktorý konvertoval z jedného náboženstva na iné bol často pokrstený, aby bol stotožnený s konvertovaním. Krst bol aktom verejne preukázaného rozhodnutia. Tí, ktorí odmietli byť pokrstení hovorili/vyjadrili, že neveria opravdivo. Takže, v myslení apoštolov a prvých učeníkov, nepokrstenie sa veriacich bolo neslýchané/nepredstaviteľné. Ak osoba tvrdila, že verí v Krista a napriek tomu sa hanbila hlásať/demonštrovať svoju vieru na verejnosti, preukazovala tým, že nemá pravú vieru.

Ak je krst nevyhnutný pre záchranu, prečo by Pavel povedal: „Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nekrstil okrem Krispa a Gája“ (1. Korintským 1:14)? Prečo by povedal: „Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale kázať evanjelium, a to nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený kríž Kristov.“ (1 Korintským 1:17)? Je pravda, že v tomto oddiely Pavol argumentuje proti rozdeleniu, ktoré trápilo korintskú cirkev. Avšak, ako by Pavel mohol povedať: „Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nekrstil...“ alebo „Kristus ma neposlal krstiť...“ ak bol krst nevyhnutný pre spásu? Ak by krst bol nevyhnutný pre záchranu, Pavel by doslovne hovoril: „Ďakujem, že ste neboli spasený...“ a „Kristus ma neposlal zachrániť...“. To by bolo neuveriteľne smiešne vyhlásenie, keby to Pavel povedal. Ďalej, keď Pavel podáva podrobný prehľad o tom, čo on považuje za evanjelium (1. Korintským 15:1-8), prečo zanedbal spomenúť krst? Ak je krst požiadavkou na spasenie, ako by v predstavení/v uvedení evanjelia mohla chýbať zmienka o krste?

Krstné obnovenie nie je biblický pojem. Krst nezachraňuje od hriechu, ale od zlého svedomia. V 1. Petra 3:21, Peter jasne učí, že krst nebol slávnostný akt fyzického očistenia, ale záväzok dobrého svedomia voči Bohu. Krst je symbolom toho, čo sa už stalo v srdci a v živote toho, kto uveril v Krista ako Spasiteľa (Rimanom 6:3-5; Galatským 3:27; Kološanom 2:12). Krst je dôležitým krokom poslušnosti, ktorý by každý kresťan mal urobiť. Krst nemôže byť požiadavkou na spasenie. Ak to niekto tak predstavuje, robí útok/útočí na dostatočnosť smrti a vzkriesenia Ježiša Krista.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je krst nutný pre spasenie? Čo je to krstné obnovenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries