Ak pochybuješ o svojom spasení znamená to, že nie si skutočne spasený?


Otázka: Ak pochybuješ o svojom spasení znamená to, že nie si skutočne spasený?

Odpoveď:
Každý má príležitostné pochybnosti. To, či si kresťan neurčuje to, či máš alebo nemáš pochybnosti. Aj keď má veriaci pochybnosti, Boh je verný (2. Timoteovi 2:13). Boh chce, aby sme si boli istí a presvedčení o svojom spasení (Rimanom 8:38-39, 1. Jánov 5:13). Boh zasľubuje, že každý, kto verí v Krista bude spasený (Ján 3:16, Rimanom 10:9-10). Všetci sme zhrešili a nestačíme na Božiu slávu (Rimanom 3:23). Výsledkom je, že si zaslúžime smrť a večné oddelenie od Boha (Rimanom 6:23). Ale Boh nás tak miloval, že zomrel miesto nás, zobral trest, ktorý sme si zaslúžili my (Rimanom 5:8). Vďaka tomu všetci tí, ktorí veria sú spasení a večne zaistení.

Niekedy sú pochybnosti aj dobrá vec. Pavol nám hovorí v 2. Korinťanom 13:5: „Samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere; sami sa skúmajte!“(Ekumenický preklad). Máme skúšať sami seba, aby sme si boli istí, či je Ježiš skutočne našim Spasiteľom a či je v nás Duch Svätý. Ak je, nemôžeme stratiť Kristove spasenie, ktoré pre nás vydobyl (Rimanom 8:28-39). Ak nie je, potom nás možno Duch Svätý usvedčuje z hriechu a nabáda nás k pokániu, aby sme boli zmierení s Bohom skrze Krista. Uistenie spasenia prichádza s poznaním, že keď sme už raz v Kristovi, sme zaistený pre večnosť. Skutočná spásonosná viera sa dokazuje skutkami (Jakub 2:14-26) a ovocím Ducha, ktorý je v nás (Galaťanom 5:22). Nedostatok týchto dôkazov, môže niekedy spôsobiť naše pochybnosti.

Vložil si svoju vieru v Krista? Ak je odpoveď áno, tak zahoď pochybnosti a dôveruj Bohu. Ak poznáš Ježiša ako svojho Spasiteľa, si bezpochyby spasený! Ak je odpoveď nie, tak ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený. Ak más nejaké otázky ohľadom spasenia, tak sa kľudne spýtaj, alebo môžeš navštíviť našu stránku Got Eternal Life .

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Ak pochybuješ o svojom spasení znamená to, že nie si skutočne spasený?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha