settings icon
share icon
Otázka

Čo je to spasenie? Čo je kresťanská doktrína spasenia?

Odpoveď


Spasenie je vyslobodenie z nebezpečenstva alebo utrpenia. Spasiť znamená vyslobodiť alebo ochrániť. Slovo v sebe nesie myšlienku víťazstva, zdravia alebo uchovania. Niekedy Biblia používa slová ako zachránený alebo spasenie, aby sa odvolala na dočasné, fyzické vyslobodenie ako vyslobodenie Pavla z väzenia (Filipským 1:19).

Častejšie sa slovo „spasenie“ týka večného duchovného vyslobodenia. Keď Pavel povedal žalárnikovi vo Filipách, čo musí urobiť, aby bol spasený, hovoril o žalárnikovom večnom osude (Skutky 16:30-31). Ježiš vyrovnal spasenie so vstupom do Božieho kráľovstva (Matúš 19:24-25).

Od čoho sme zachránení? V kresťanskej doktríne o spasení sme zachránení od „hnevu“, ktorý pochádza z Božieho súdu nad hriechom (Rímskym 5:9; 1. Tesalonickým 5:9). Náš hriech nás oddelil od Boha a odplatou za hriech je smrť (Rímskym 6:23). Biblické spasenie sa vzťahuje na naše oslobodenie od dôsledku hriechu a preto spočíva v odstránení hriechu.

Kto zachraňuje? Iba Boh môže odstrániť hriech a vyslobodiť nás od trestu smrti (2. Timoteovi 1:9; Títus 3:5).

Ako Boh zachraňuje? V kresťanskej doktríne o spasení Boh nás vyslobodil skrze Krista (Ján 3:17). Konkrétne to bola Ježišova smrť na kríži a následné zmŕtvychvstanie, ktoré dosiahlo naše spasenie (Rímskym 5:10; Efezským 1:7). Písmo jasne hovorí, že spasenie je milostivý, nezaslúžený dar od Boha (Efezským 2:5, 8) a je k dispozícii iba skrze vieru v Ježiša Krista (Skutky 4:12).

Ako môžeme prijať spasenie? Sme spasení skrze vieru. Po prvé, musíme počuť evanjelium – dobrú správu o Ježišovej smrti a vzkriesení (Efezským 1:13). Potom musíme veriť – plne dôverovať Pánovi Ježišovi (Rímskym 1:16). To zahŕňa pokánie, zmenu zmýšľania o hriechu a o Kristovi (Skutky 3:19) a vzývanie Pánovho mena (Rímskym 10:9-10, 13).

Definícia kresťanskej doktríny o spáse by bola: „vyslobodenie z milosti Božej, z večného trestu za hriech, ktorý sa udeľuje tým, ktorí prijímajú vierou Božie podmienky pokánia a veria v Pána Ježiša“. Spása je dostupná iba v Ježišovi (Ján 14:6; Skutky 4:12) a závisí iba na Božom poskytovaní, zabezpečení a ochrane.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to spasenie? Čo je kresťanská doktrína spasenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries