settings icon
share icon
Otázka

Čo je to obeť zmierenia?

Odpoveď


„Obeť zmierenia“ sa vzťahuje na fakt, že Ježiš Kristus zomrel namiesto všetkých hriešnikov. Sväté písmo nás učí, že všetci ľudia sú hriešni (viď Rimanom 3:9-18 a Rimanom 3:23). Trest za našu hriešnosť je smrť. Rimanom 6:23 hovorí: „Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“

Tento verš nás poúča niekoľkým veciam. Všetci my raz zomrieme a strávime večnosť v pekle, aby sme zaplatili cenu našich hriechov. Smrť je biblický výraz pre „oddelenosť“. Samozrejme, že všetci zomrú, ale niektorí budú žiť v nebi s Bohom vo večnosti, kým iní budú žiť v pekle celú večnosť. Smrť, ktorá sa tu spomína sa vzťahuje na život v pekle. Avšak, druhá časť tohto verša nás učí, že večný život je dosiahnuteľný skrze Ježiša Krista. Toto je obeť zmierenia.

Ježiš Kristus zomrel namiesto nás, keď bol ukrižovaný na kríži. My sme tí, ktorí si zaslúžili byť ukrižovaní na kríži a zomrieť, lebo sme my tí, ktorí žijú hriešny život. Ale Kristus vzal náš trest na seba. „Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.” (2 Korinťanom 5:21). On prevzal naše miesto a vymenil nás v tom, čo sme si my naozaj zaslúžili.

„Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.“ (1 Petrova 2:24). Znova tu vidíme, že Kristus vzal na seba naše hriechy, ktoré sme spáchali, aby zaplatil cenu namiesto nás. O niekoľko veršov ďalej čítame: „Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený“ (1 Petrova 3:18). Tieto verše nás učia nielen o „obeti“, ktorou sa Ježiš Kristus stal za nás, ale i o „zmierení“, čo znamená, že On uspokojil trest, ktorí všetci hriešnici mali zaplatiť.

Ešte jeden oddiel, ktorý hovorí o „obeti zmierenia“ je zapísaný v Izaiášovi 53:5. Tento verš hovorí o Kristovom príchode, aby zomrel na kríži za naše hriechy, veľmi je podrobný a ukrižovanie sa stalo presne ako bolo predpovedané. Všimnite si nasledovné slová, kým ho čítate: „ON však bol prebodnutý pre NAŠE hriechy, strýznený pre NAŠE neprávosti, na ŇOM je trest za NAŠE blaho a JEHO ranami SME uzdravení.“ Všimnite si výmenu. Znova tu vidíme Krista, ktorý zaplatil cenu namiesto nás!

My by sme nikdy nemohli splatiť cenu sami. Dokonca, aj keby sme mohli, jednoducho by sme boli potrestaní a zanechaní v pekle celú večnosť. Kristus prevzal iniciatívu a prišiel na zem ako Boží Syn, Ježiš Kristus, aby zaplatil cenu nášho hriechu. To, čo On učinil, dalo nám možnosť, nie len, aby nám boli hriechy odpustené, ale aby sme mohli večnosť stráviť s Ním. Aby sa toto mohlo stať, najprv musíme uveriť v to, čo Kristus urobil pre nás na kríži. My sami seba nemôžeme spasiť; potrebné je, aby to niekto urobil namiesto nás.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to obeť zmierenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries