settings icon
share icon
Otázka

Čo je to pokánie a je nevyhnutné pre spasenie?

Odpoveď


Mnohí chápu pojem pokánia ako „odvrátenie sa od hriechu“.Toto nie je biblická definícia pokánia. V Biblii slovo pokánie znamená „zmeniť niečí názor/myslenie“. Biblia nám tiež hovorí, že skutočné pokánie bude mať za následok zmenu správania (Lukáš 3:8-14; Skutky 3:19). V Skutkoch 26:20b sa vyhlasuje: „...som zvestoval, aby činili pokánie a obrátili sa k Bohu a činili skutky, hodné pokánia.“ Úplná biblická definícia pokánia je zmena myslenia, ktorá vedie k zmene správania.

Aký je teda vzťah medzi pokáním a spasením? Zdá sa, že Skutky apoštolov sa predovšetkým zameriavajú na pokánie, než na spasenie (Skutky 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). Činiť pokánie, vo vzťahu k spáse, znamená zmeniť svoj názor ohľadom Ježiša Krista. Peter vo svojej kázni na Letnice (Skutky 2) končí s výzvou na pokánie (Skutky 2:38). Pokánie z čoho? Peter volá ľudí, ktorí odmietli Ježiša (Skutky 2:36) k zmene ich myslenia, aby uznali, že On je skutočne „Pánom a Mesiášom“ (Sk 2:36). Peter volá ľudí k zmene ich mysle, od odmietnutia Krista ako Mesiáša k viere v Neho ako Mesiáša a Spasiteľa.

Pokánie a viera sa môžu chápať ako „dve strany tej istej mince“. Je nemožné umiestniť svoju vieru v Ježiša Krista ako Spasiteľa, bez toho, aby ste zmenili názor o tom, kto On je a čo urobil. Či už je to pokánie z úmyselného odmietnutia alebo pokánie z neznalosti alebo nezáujmu, je to zmena myslenia. Biblické pokánie vo vzťahu ku spáse je menenie svojej mysle od odmietnutia Krista, ku viere v Neho.

Je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že pokánie nie je činnosť, ktorú robíme, aby sme si zarobili/získali spasenie. Nikto nemôže učiniť pokánie a prísť k Bohu, iba ak ho Boh pritiahne k sebe (Ján 6:44). Skutky 5:31 a 11:18 naznačujú, že pokánie je niečo, čo dáva Boh – je to možné len skrze Jeho milosť. Nikto nemôže činiť pokánie, ak Boh neposkytne pokánie. Výsledok celej spásy, vrátane pokánia a viery, je to, že nás Boh tiahne k sebe, otvára nám oči a mení naše srdcia. Božia trpezlivosť nás vedie k pokániu (2. Petrova 3:9), rovnako ako Jeho láskavosť (Rímskym 2:4).

Hoci pokánie nie je skutok, ktorým sa môže zarobiť spasenie, pokánie k spaseniu/na spasenie má za následok skutky. Je nemožné skutočne a plne zmeniť názor bez toho, aby sa to odzrkadlilo na skutkoch. V Biblii, pokánie vedie k zmene správania. To je dôvod, prečo Ján Krstiteľ volal ľudí aby „niesli ovocie hodné pokánia“ (Matúš 3:8). Osoba, ktorá naozaj činila pokánie z odmietnutia Krista k viere v Krista, bude mať viditeľný dôkaz o zmene života (2. Korintským 5:17; Galatským 5:19-23; Jakub 2:14-26). Správne definovanie pokánia je nutné pre spasenie. Biblické pokánie mení váš názor o Ježišovi Kristovi a obracia vás k Bohu vo viere pre spasenie (Skutky 3:19). Definícia pokánia nespočíva v odvrátení sa od hriechu - to je len jeden z výsledkov úprimného, na viere založeného pokánia k Pánovi Ježišovi Kristovi.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to pokánie a je nevyhnutné pre spasenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries