settings icon
share icon
Otázka

Ovplyvňuje spasenie viac ako len posmrtný život?

Odpoveď


Často zdôrazňujeme, ako spasenie ovplyvňuje posmrtný život, ale zabúdame na to, ako by malo ovplyvniť náš život práve teraz. Príchod ku Kristovi vo viere je prelomom života v mnohých ohľadoch - keď sme spasení, sme oslobodení od hriechu a dostávame nový život a novú perspektívu. Ako povedal John Newton: „Kedysi som bol stratený, ale teraz som sa našiel, / bol som slepý, ale teraz vidím.“ Po spasení sa všetko mení.

V apoštolských listoch tiež nachádzame dôsledný dôraz na každodenný život. Podľa listu Efezanom 2:10 dôvodom, prečo sme spasení, nie je len to, aby sme strávili večnosť v nebi, ale „aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil“. Tieto „dobré skutky“ sa majú konať tu, na tomto svete. Ak sa naše večné spasenie neodráža v našom každodennom živote, je to problém.

Jakub napísal svoj list, aby povzbudil aplikovanú vieru. Výsledkom nášho spasenia by mal byť jazyk na uzde (Jakubov 1:26) a ďalšie zmeny v našom živote. Viera, ktorá údajne existuje bez dôkazov dobrých skutkov, je „neúčinná“ (Jakubov 2:20). Pavol v 1. Tesaloničanom 2:12 napísal, napomína „aby ste viedli život dôstojný Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy“. Život, ktorý je odovzdaný a poslušný Bohu, je prirodzeným dôsledkom spasenia. Ježiš učil, že sme jeho služobníci, ktorí sú tu umiestnení, aby pokračovali v jeho práci, kým čakáme na jeho návrat (Lukáš 19:12-27).

V knihe Zjavenie Boh posiela listy siedmim cirkvám (Zjavenie 2-3) a v každom z nich sú konkrétne oblasti každodenného života, ktoré sú buď pochválené, alebo odsúdené. Zbor v Efeze bol ocenený za svoju námahu a trpezlivosť a zbor v Smyrne bol pochválený za vernosť v skúškach a chudobe. Na opačnom konci spektra bol zbor v Pergame pokarhaný za tolerovanie falošného učenia a zbor v Tyatire bol pokarhaný za nasledovanie falošného učiteľa v sexuálnych hriechoch. Je zrejmé, že Ježiš považoval spasenie za niečo, čo by malo ovplyvniť každodenný život človeka, nielen jeho posmrtný život.

Spasenie je počiatočným bodom nového života (2. Korinťanom 5:17). Boh má schopnosť obnoviť a znovu vybudovať to, čo bolo zničené hriechom. V Joelovi 2:25 Boh sľubuje Izraelu, že hoci na nich vyniesol súd za ich hriechy, je schopný „vynahrad(iť) vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy“, keď sa Izrael bude kajať a vráti sa k Nemu. Podobné obnovenie je Izraelu prisľúbené v Zachariášovi 10:6. To však neznamená, že keď budeme spasení, všetko bude v tomto živote šťastné a bezproblémové. Sú chvíle, keď sa Boh rozhodne dopustiť ťažkosti ako pripomienku vysokej ceny hriechu alebo našej potreby viac sa na Neho spoliehať. My však týmto skúškam čelíme s novým pohľadom a silou zhora. Ťažkosti, ktoré znášame, sú v skutočnosti Božím darom, aby sme rástli vo viere a aby sme boli požehnaním pre iných (2. Korinťanom 1:4-6; 12:8-10).

Počas Ježišovej služby sa každý, kto k Nemu prišiel s vierou, navždy zmenil. Posadnutý z Desaťmestí odišiel domov ako evanjelista (Marek 5:20). Malomocní sa vrátili do spoločnosti, očistení a radujúci sa (Lukáš 17:15-16). Z rybárov sa stali apoštoli (Matúš 4:19), z mýtnikov filantropi a z hriešnikov svätí (Lukáš 19:8-10). Vierou sme spasení (Efezanom 2:8) a zmena, ktorú prináša spasenie, sa začína teraz.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ovplyvňuje spasenie viac ako len posmrtný život?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries