settings icon
share icon
Otázka

Môže byť niekto spasený všeobecným zjavením?

Odpoveď


Všeobecné zjavenie môže byť vysvetlené ako „Božie zjavenie sa všetkým ľuďom, v každom čase a na každom mieste, ktoré zjavuje, že Boh existuje a je inteligentný, mocný a nadprirodzený“. Pásma ako Žalm 19:1-4 a Rimanom 1:20 jasne oznamujú, že určité veci o Bohu môžu byť pochopené z Jeho stvorenia okolo nás. Stvorenie zjavuje Božiu moc a majestátnosť, ale neodhaľuje plán spasenia skrze Ježiša. Spasenie je jedine v mene Ježiš (Skutky 4:12), takže človek nemôže byť spasený cez všeobecné zjavenie. Takže táto otázka, či „môže byť niekto spasený všeobecným zjavením“ je väčšinou položená v súvislosti s druhou otázkou „Čo sa stane tým, ktorí nikdy nepočuli evanjelium?“

Žiaľ, vo svete sú stále časti, kde nie je žiaden prístup k Biblii, k evanjeliu Ježiša Krista, alebo inému spôsobu zistenia pravdy o Kristovi. V tomto prípade vzniká otázka, čo sa stane týmto ľuďom keď zomrú? Je to fér aby Boh odsúdil človeka, ktorý nikdy nepočul evanjelium alebo o Ježišovi Kristovi? Niektorí hovoria, že Boh súdi tých, ktorí o Ňom nikdy nepočuli podľa toho, ako reagujú na všeobecné zjavenie. Predpokladá sa, že ako osoba verí na základe toho, čo sa dá zistiť o Bohu zo všeobecného zjavenia, Boh bude súdiť osobu na základe tejto viery a dovolí osobe vstúpiť do neba.

Problém je ale, že Písmo vyhlasuje, že ak niekto nie je v Kristovi „už je odsúdený“ (Ján 3:18). Rimanom 3:10-12 cituje Žalm 14:3, vyhlasuje, že neznovuzrodená prirodzenosť je všeobecne hriešna: „ Nieto spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha.“ Na základe Písma, poznanie Boha je dostupné (skrze všeobecné zjavenie), ale ľudstvo to prekrúca podľa toho ako sa im páči. Rimanom 1:21-23 hovorí: „pretože hoci poznali Boha, neoslávili ho ako Boha ani mu neprejavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri, a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov.“ Postavenie tých, ktorí sú bez Boha je vzbura, temnota a modlárstvo.

Človek je vo vzbure napriek všeobecnému zjaveniu. Hriešny človek úmyselne odmieta, čo môže byť známe o Bohu cez prírodu a hľadá spôsoby ako sa vyhnúť pravde (pozri Ján 3:19). Odkedy človek nehľadá prirodzene Boha, Boh musí hľadať človeka - a to presne spravil v osobe Ježiša Krista. Ježiš prišiel „hľadať a spasiť, čo zahynulo” (Lukáš 19:10).

Dobrý príklad našej potreby evanjelia je v Skutkoch 10. Kornélius vedel o Bohu a bol „zbožný a bohabojný, on, aj celý jeho dom. Dával ľudu štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu“ (Skutky 10:2, Ekumenický preklad). Spasil Boh Kornélia kvôli jeho oddanosti Bohu, ktorá bola založená na obmedzenom poznaní, ktoré mal? Nie. Kornélius potreboval počuť o Ježišovi. Boh dal Kornéliovi inštrukcie, aby kontaktoval apoštola Petra a pozval ho do svojho domu. Kornélius poslúchol a Peter prišiel a povedal evanjelium celej jeho rodine. Kornélius a jeho rodina uverili v Ježiša, a tak boli spasení (Skutky 10:44-48). Nikto, ani „dobrý“ človek ako Kornélius, nie je zachránený jednoducho vierou, že Boh existuje, alebo uctievaním Boha nejakým spôsobom. Jediná cesta spasenia je evanjelium Ježiša Krista (Ján 14:6, Skutky 4:12).

Na všeobecné zjavenie sa môžeme pozerať ako na univerzálne volanie ľudí k tomu, aby spoznali Božiu existenciu. Nie je však dostatočné na to, aby viedlo osobu k spaseniu v Kristovi. To je dôvod, prečo je také dôležité pre nás zvestovať evanjelium po celom svete (Matúš 28:19-20, Skutky 1:8). Rimanom 10:14 hovorí: „Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“ (Ekumenický preklad). Viera v dobrú správu o spasení je jediným spôsobom spasenia (Ján 3:16).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Môže byť niekto spasený všeobecným zjavením?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries