settings icon
share icon
Otázka

Čo je regenerácia podľa Biblie?

Odpoveď


Iný výraz pre regeneráciu je znovuzrodenie, čo súvisí s biblickým výrazom „znovuzrodený“. Naše znovuzrodenie sa odlišuje od nášho prvého narodenia, keď sme boli počatí fyzicky a zdedili sme hriešnu prirodzenosť. Nové narodenie je duchovné, sväté a nebeské narodenie, ktorého výsledkom je, že sme duchovne oživení. Človek vo svojom prirodzenom stave je „mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch“, kým nie je „oživený“ (regenerovaný) Kristom. To sa stane, keď uverí v Krista (Efezanom 2:1).

Regenerácia je radikálna zmena. Tak ako naše fyzické narodenie viedlo k tomu, že nový človek vstúpil do pozemskej ríše, naše duchovné narodenie vedie k tomu, že nový človek vstupuje do nebeskej ríše (Efezanom 2:6). Po znovuzrodení začíname vidieť, počuť a hľadať božské veci; začíname žiť životom viery a svätosti. Teraz sa v srdciach formuje Kristus; teraz sme účastní na božskej prirodzenosti, stali sme sa novým stvorením (2. Korinťanom 5:17). Zdrojom tejto premeny je Boh, nie človek (Efezanom 2:1, 8). Príčinou znovuzrodenia je Božia veľká láska a bezplatný dar, jeho bohatá milosť a hojné milosrdenstvo. Mocná Božia sila - sila, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych - sa prejavuje v znovuzrodení a obrátení hriešnikov (Efezanom 1:19-20).

Znovuzrodenie je nevyhnutné. Hriešne ľudské telo nemôže obstáť v Božej prítomnosti. V rozhovore s Nikodémom, Ježiš dvakrát povedal, že človek sa musí znovu narodiť, aby videl Božie kráľovstvo (Ján 3:3,7). Regenerácia nie je dobrovoľná, pretože „Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch“ (Ján 3:6). Telesné zrodenie sa hodí pre zem; duchovné znovuzrodenie sa hodí pre nebo. Pozri Efezanom 2:1; 1. Petrov 1:23; Ján 1:13; 1. Jánov 3:9; 4:7; 5:1, 4, 18.

Regenerácia je súčasťou toho, čo pre nás Boh robí v okamihu spasenia, spolu so zapečatením (Efezanom 1:14), adopciou (Galaťanom 4:5), zmierením (2. Korinťanom 5:18-20) atď. Znovuzrodenie je to, že Boh robí človeka duchovne živým v dôsledku viery v Ježiša Krista. Pred spasením sme neboli Božími deťmi (Ján 1:12-13), skôr sme boli deťmi hnevu (Efezanom 2:3; Rimanom 5:18-20). Pred spasením sme boli zdegenerovaní, po spasení sme obnovení. Výsledkom regenerácie je pokoj s Bohom (Rimanom 5:1), nový život (Títovi 3:5; 2. Korinťanom 5:17) a večné synovstvo (Ján 1:12-13; Galaťanom 3:26). Znovuzrodením sa začína proces posvätenia, v ktorom sa stávame ľuďmi, akými nás Boh chce mať (Rimanom 8:28-30).

Jediným prostriedkom obnovy je viera v dokonané dielo Krista na kríži. Žiadne dobré skutky ani dodržiavanie Zákona nemôžu obnoviť srdce. „Pretože zo skutkov Zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek“ (Rimanom 3:20). Jedine Kristus ponúka liek na úplnú skazenosť ľudského srdca. Nepotrebujeme obnovu, reformáciu alebo reorganizáciu; potrebujeme znovuzrodenie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je regenerácia podľa Biblie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries