settings icon
share icon
Otázka

Je možné, aby bolo vymazané meno osoby z knihy života?

Odpoveď


Zjavenie 22:19 hovorí: „A ak niekto uberie zo slov proroctva tejto knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a miesto vo svätom meste, ako sa o nich píše v tejto knihe.“ (Ekumenický preklad). Tento verš sa väčšinou používa pri debatách o večnej bezpečnosti. Znamená tento verš, že potom, ako je niekoho meno zapísané v Baránkovej knihe života, môže byť v budúcnosti vymazané? Inak povedané, môže kresťan stratiť spasenie?

Písmo je jasné v tom, že skutočný kresťan je držaný v bezpečí mocou Božou, zapečatení na deň vykúpenia (Efezanom 4:30) a všetkých, ktorých dal Otec Synovi, On nikoho z nich nestratí (Ján 6:39). Pán Ježiš Kristus povedal: „Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.“ (Ján 10:28-29). Spasenie je Božie dielo, nie naše (Títovi 3:5) a je to Jeho moc čo nás drží.

Ak slovo „niekto“ zo Zjavenia 22:19 neodkazuje na veriacich, tak na koho potom? Kto môže chcieť pridať alebo ubrať slová z Biblie? Takéto manipulovanie s Božím slovom by neurobili praví veriaci, ale takí, ktorí len o sebe tvrdia, že sú kresťania a ktorí si myslia, že sú zapísaní v knihe života. Dve hlavné skupiny, ktoré tradične manipulovali so Božím zjavením si pseudo-kresťanské spolky a tí, ktorí majú veľmi liberálne teologické názory. Mnohé kulty a teologickí liberáli si privlastňujú Kristovo meno, ale nie sú „znovuzrodení“ - to je rozhodujúci biblický výraz pre kresťana.

Biblia uvádza niekoľko príkladov tých, ktorí si mysleli, že sú veriaci, ale ich prejav dokázal, že sú falošní. V Jánovi 15, Ježiš o nich hovorí ako o výhonoch, ktoré nezostali v Ňom, pravom viniči a teda neprodukujú žiadne ovocie. My vieme, že sú falošní, pretože „ Po ovocí ich poznáte“ (Matúš 7:16, 20). Praví učeníci budú preukazovať ovocie Ducha, ktorý v nich prebýva (Galaťanom 5:22). V 2. liste Petra 2:22, sú falošní učitelia opísaní ako pes, ktorý sa vrátil ku svojmu vývratku a „umyté prasa váľa sa v blate zasa.“(Ekumenický preklad) Planý výhonok, pes, prasa, to sú symboly tých, ktorí sa tvária, že sú spasení, ale v skutočnosti nemajú viac ako vlastnú spravodlivosť, na ktorú sa spoliehajú a nie spravodlivosť Ježiša Krista, ktorá zachraňuje. Je nepravdepodobné, že tí, ktorí oľutovali svoje hriechy a boli znovuzrodení by dobrovoľne manipulovali s Božím slovom, aby k nemu pridávali alebo uberali z neho. Zámerné kazenie Božieho slova odhaľuje nedostatok viery.

Ďalšie dôležitý pohľad na význam Zjavenia 22:19 zahŕňa preklad. Žiadny raný grécky rukopis nezmieňuje „knihu života“, namiesto toho je v gréckych rukopisoch „strom života“. Slovenské preklady Biblie - Katolícky, Ekumenický, Evanjelický a Botekov preklad, hovoria v Zjavení 22:19 o „strome života“. Roháčkov preklad však na tomto mieste používa „knihu života“. Anglické preklady - NIV, NASB, ESV, NLT, HCSB, ISV, NET, ASV a ďaľšie, používajú „strom“ namiesto „kniha“. KJV je skoro jediný anglický preklad, ktorý píše o „strome života“. Chyba vznikla, keď Erasmus pri zostavovaní gréckeho textu, bol nútený preložiť posledných 6 veršov knihy Zjavenia Jána z latinskej Vulgáty do gréčtiny. „Strom“ sa stal „knihou“, pretože pisár sa pomýlil a omylom zamenil latinské slovo lingo (“strom”) za libro (“kniha”). Všetky preklady, ktoré sledovali Textus Receptus, ako napríklad KJV, a teda nesprávne hovoria „kniha“ namiesto „strom života“.

Argumentami pre preklad „strom života“ namiesto „knihy života“, sú ďalšie verše v rovnakej kapitole - Zjavenie 22:2 a 14. Oba zmieňujú „strom života“ a „mesto“, tak ako to zmieňuje 19. verš. Dôležité je tiež slovo podiel. Tomu, kto naruší Božie slovo, bude odňatý prístup k stromu života, napriek všetkých právam na to ovocie, ktoré si myslí, že má.

Zjavenie 3:5 je ďalší verš, ktorý sa týka tohto problému. „Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Jeho meno vyznám pred svojím Otcom i pred jeho anjelmi.“(Ekumenický preklad). Ten „kto zvíťazí“, v tomto liste do Sárd je kresťan. Porovnaj tento verš s 1. Jána 5:4 :“Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom.“ (Ekumenický preklad) A 5. verš: „Kto iný je tým, kto víťazí nad svetom ako ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží?“ (Roháčkov preklad), pozri tiež 1. Jána 2:13. Všetci veriaci sú tí „ktorí víťazia“, majú víťazstvo nad hriechom a neverou sveta.

Niektorí ľudia vidia v Zjavenia 3:5 obraz Božieho pera pripraveného vyškrtnúť meno kresťana, ktorý hreší. Čítajú tam niečo ako: „Ak to pokazíš a nevyhráš, tak stratíš spasenie! Naozaj vymažem tvoje meno z knihy života!“ Ale toto nie je to, čo nám majú povedať tieto verše. Ježiš tu dáva zasľúbenie, nie varovanie.

Písmo nikdy nehovorí, že Boh vymaže meno veriaceho z knihy života. Nie je tam ani varovanie, že by to zamýšľal! Úžasné zasľúbenie v Zjavení 3:5 je, že Ježiš nevymaže niekoho meno. Hovorí k tým, „ktorí zvíťazia“ - všetkým, ktorí sú vykúpení krvou Baránka - Ježiš dáva svoje slovo, že On nezmaže ich meno. Potvrdzuje to, že raz ako je meno napísané, je tam navždy. Na tomto je založená Božia vernosť.

Sľub v Zjavení 3:5 je adresovaný priamo veriacim, ktorí sú si istí svojím spasením. V protiklade s varovaním v Zjavenia 22:19, ktoré je smerované neveriacim, ktorí namiesto toho aby obrátili svoje srdcia smerom k Bohu, pokúšajú sa zmeniť Božie slovo tak, ako im vyhovuje. Takýto ľudia nebudú jesť zo stromu života.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je možné, aby bolo vymazané meno osoby z knihy života?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries