settings icon
share icon
Otázka

Aký je význam kresťanského vykúpenia?

Odpoveď


Každý potrebuje vykúpenie. Náš prirodzený stav bol charakterizovaný vinou: „Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej“ (Rímskym 3:23). Kristovo vykúpenie nás oslobodilo od viny; byť „ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi“ (Rímskym 3:24).

Výhody vykúpenia zahŕňajú večný život (Zjavenie 5:9-10), odpustenie hriechov (Efezským 1:7), spravodlivosť (Rímskym 5:17), slobodu od zlorečenstva zákona (Galatským 3:13), prijatie do Božej rodiny (Galatským 4:5), vyslobodenie z otroctva hriechu (Títus 2:14; 1. Petrova 1:14-18), pokoj s Bohom (Kološanom 1:18-20) a prebývanie Ducha Svätého (1. Korintským 6: 19-20). Tomu, kto je spasený, je odpustené, je svätý, ospravedlnený, slobodný, prijatý a zmierený. Pozri tiež: Žalm 130:7-8; Lukáš 2:38 a Skutky 20:28.

Slovo vykúpiť znamená „kúpiť“. Tento termín bol používaný najmä v odkaze na kupovanie otrokovej slobody. Použitie tohto termínu pri Kristovej smrti na kríži dostatočne veľa hovorí. Ak sme „vykúpení“, potom náš predchádzajúci stav bol otroctvo. Boh kúpil našu slobodu a my už nie sme v otroctve hriechu alebo starozmluvného zákona. Toto obrazné použitie slova „vykúpenie“ je to, o čom učí Galatským 3:13 a 4:5.

Slovo výkupné sa tu vzťahuje na kresťanský koncept vykúpenia. Ježiš zaplatil cenu za naše oslobodenie od hriechu a jeho dôsledkov (Matúš 20:28; 1. Timoteovi 2:6). Jeho smrť bola výmenou za náš život. Vlastne, Písmo celkom jasne hovorí, že vykúpenie je možné iba „skrze jeho krv“, čiže jeho smrťou (Kolosenským 1:14).

Ulice v nebi budú plné bývalých zajatcov, ktorí bez vlastnej zásluhy boli vykúpení, bolo im odpustené a sú slobodní. Otroci hriechu sa stali svätcami/svätými. Niet divu, že budeme spievať novú pieseň - pieseň chvály Vykupiteľovi, ktorý bol zabitý (Zjavenie 5:9). Boli sme otrokmi hriechu, odsúdení k večnému odlúčeniu od Boha. Ježiš zaplatil cenu, aby nás vykúpil, z čoho vyplýva naša sloboda z otroctva hriechu a naša záchrana od večných dôsledkov toho hriechu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je význam kresťanského vykúpenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries