settings icon
share icon
Otázka

Čo je to spasiteľná milosť?

Odpoveď


Ako idióm sa „spasiteľná milosť“ vzťahuje na „spásnu vlastnosť“, ktorá robí osobu alebo vec prijateľnou. To však nie je biblický význam. Slovo milosť v Biblii znamená „nezaslúženú Božiu pomoc, ktorú dostávajú ľudia na svoje znovuzrodenie alebo posvätenie“ alebo „Božiu dobrotivosť voči nezaslúžilým“. V biblickom zmysle slova „spasiteľná milosť“ znamená Božia milosť, ktorá zachraňuje človeka.

Písmo hovorí, že milosť, nezaslúžená Pánova priazeň, je potrebná, „pretože zo skutkov Zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek“ (Rimanom 3:20). Jediný spôsob, ako prijať Božiu zachraňujúcu milosť, je viera v Krista: „Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez Zákona... Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria“ (Rimanom 3:21-22).

Výsledkom spasiteľnej milosti je naše posvätenie, proces, ktorým nás Boh prispôsobuje Kristovmu obrazu. V okamihu spasenia z milosti skrze vieru nás Boh robí novým stvorením (2. Korinťanom 5:17). A sľubuje, že svoje deti nikdy neopustí: „Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša“ (Filipanom 1:6).

Sami v sebe nemáme nič, čo by nás odporúčalo Bohu (Rimanom 3:10-11) - sami o sebe nemáme žiadnu „spasiteľnú milosť“. Keďže sme pre Boha zásadne neprijateľní, pýtame sa spolu s Ježišovými učeníkmi: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježišova odpoveď je upokojujúca: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu“ (Lukáš 18:26-27). Spasenie je Božie dielo. On nám dáva milosť, ktorú potrebujeme. Našou „spasiteľnou milosťou“ je sám Kristus. Jeho dielo na kríži je to, čo nás zachraňuje, nie naše vlastné zásluhy.

Je ľahké myslieť si, že svojou vierou prispievame k svojmu spaseniu nejakým malým spôsobom. Veď Kristove zásluhy sa musia na nás vzťahovať prostredníctvom viery a zdá sa, že naša viera vychádza z nás. V liste Rimanom 3:10-12 sa však píše, že nikto z nás nehľadá Boha. A v Liste Efezanom 2:8 sa píše: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to [viera] nie je z vás, je to Boží dar.“ Hebrejom 12:2 hovorí, že Ježiš je pôvodcom a zavŕšiteľom našej viery. Božia spasiteľná milosť je úplne Jeho darom. Dokonca aj naša schopnosť prijať Jeho zachraňujúcu milosť je len ďalším Božím darom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to spasiteľná milosť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries