Čo je plán spasenia?Otázka: Čo je plán spasenia?

Odpoveď:
Si hladný? Nie fyzicky hladný, ale túžiš vo svojom živote po „niečom viac“? Je hlboko v tebe niečo, čo nevieš nijako uspokojiť? Ak áno, správnym riešením je Ježiš! Ježiš povedal, „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude nikdy hladovať, a kto verí vo mňa, nebude nikdy smädný“ (Ján 6:35).

Si zmätený? Zdá sa ti, že sa ti nedarí nájsť cestu alebo zmysel života? Vyzerá to akoby niekto zhasol svetlo a ty nedokážeš nájsť vypínač? Ak áno, správnym riešením je Ježiš! Ježiš prehlásil: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“ (Ján 8:12).

Cítiš niekedy, že ti život uniká? Aj keď si už vyskúšal vojsť do mnohých dverí, vždy si zistil, že čokoľvek, čo za nimi nájdeš, je prázdne a nezmyselné? Hľadáš, kade vojsť do života, ktorý ťa bude napĺňať? Ak áno, správnym riešením je Ježiš! Ježiš hovorí: „Ja som dvere; kto vchádza cezo mňa, bude spasený. Vojde aj vyjde a pašu nájde“ (Ján 10:9).

Si často sklamaný z ľudí? Sú tvoje vzťahy plytké a prázdne? Zdá sa ti, že každý ťa chce len využiť? Ak áno, správnym riešením je Ježiš! Ježiš povedal: "Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za svoje ovce...Ja som dobrý pastier; Poznám svoje ovce a ony poznajú mňa" (Ján 10:11, 14).

Premýšľaš, čo sa stane, keď tento život pominie? Máš už po krk života v honbe za vecami, ktoré sa kazia a hrdzavejú? Pochybuješ niekedy, či má vôbec život nejaký zmysel? Chceš žiť aj po smrti? Ak áno, správnym riešením je Ježiš! Ježiš povedal: „Ja som vzkriesenie aj život. Kto verí vo mňa bude žiť, aj keby zomrel a kto verí vo mňa, nikdy nezomrie“ (Ján 11:25-26).

Aká je správna cesta? Čo je pravda? Čo je život? Ježiš odpovedá: „Ja som cesta, Pravda aj život. Nikto neprichádza k Otcovi, ak nejde cezo mňa“ (Ján 14:6).

Hlad, ktorý cítiš, je duchovný hlad a utíšiť ho môže jedine Ježiš. Ježiš je jediný, kto dokáže rozptýliť temnotu. Ježiš je bránou k spokojnému životu. Ježiš je priateľ a pastier, ktorého hľadáš. Ježiš je život – na tomto svete aj na onom. Ježiš je cesta spasenia!

Príčinou tvojho hladu, pocitu, že sa strácaš v temnotách, neschopnosti nájsť zmysel života – príčinou všetkých týchto pocitov je odlúčenie od Boha. Biblia nám hovorí, že my všetci sme zhrešili a teda sme odlúčení od Boha (Kazateľ 7:20; Rímskym 3:23). Prázdnota, ktorú vo svojom srdci cítiš, je neprítomnosť Boha v tvojom živote. Boli sme stvorení, aby sme žili v spoločenstve s Bohom. Kvôli nášmu hriechu sme od neho boli odlúčení a nemáme tento vzťah. Čo je ešte horšie, kvôli nášmu hriechu budeme oddelení od Boha celú večnosť, v tomto aj v budúcom živote (Rímskym 6:23; Ján 3:36).

Ako tento problém vyriešiť? Správnym riešením je Ježiš! Ježiš vzal náš hriech na seba (2 Korintským 5:21). Ježiš zomrel namiesto nás (Rímskym 5:8), vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my. Po troch dňoch Ježiš vstal z mŕtvych, zvíťazil nad hriechom a nad smrťou, (Rímskym 6:4-5). Prečo to urobil? Ježiš sám odpovedal na túto otázku, „Nikto nemá väčšiu lásku ako keď položí svoj život za svojich priateľov“ (Ján 15:13). Ježiš zomrel, aby sme my mohli žiť. Ak vložíme našu vieru v Ježiša, uveríme v Jeho smrť ako platbu za naše hriechy – všetky naše hriechy budú odpustené a zmazané. Potom bude náš duchovný hlad utíšený. Svetlo sa nám znovu rozsvieti. Budeme mať prístup k životu, ktorý nás bude uspokojovať. Spoznáme nášho skutočného najlepšieho priateľa a dobrého pastiera. Budeme si istí, že máme život aj po smrti – vzkriesení v nebesiach na večnosť s Ježišom!

„Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život“ (Ján 3:16).

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.

EnglishNávrat na slovenskú domovskú stránkuČo je plán spasenia?