settings icon
share icon
Otázka

Prečo Boh vyžadoval obetovanie zvierat v Starej zmluve?

Odpoveď


Boh vyžadoval obetovanie zvierat, aby poskytol dočasné odpustenie hriechov a aby načrtol dokonalú a úplnú obeť Ježiša Krista (Levitikus 4:35, 5:10). Obetovanie zvieraťa je dôležitá téma, ktorú nachádzame v celom Písme, lebo „...a bez vyliatia krvi niet odpustenia“ (Židom 9:22). Keď Adam a Eva zhrešili, Boh usmrtil zvieratá, aby im poskytol oblečenie (Genesis 3:21). Kain a Ábel priniesli obeť Pánovi. Kainova obeť bola neprijateľná, pretože priniesol ovocie, zatiaľ čo Ábelova bola prijateľná, pretože priniesol obeť „prvorodeného z jeho stáda“ (Genesis 4:4-5). Po ustúpení povodne, Noach obetoval zvieratá Bohu (Genesis 8:20-21).

Boh prikázal izraelskému národu plniť početné obete podľa určitých postupov, stanovených Bohom. Po prvé, zviera muselo byť bez škvrny. Po druhé, osoba, ktorá prinášala obeť sa musela stotožniť so zvieraťom. Po tretie, osoba, ktorá obetovala zviera, ho mala zabiť. Keď sa toto vykonalo vo viere, táto obeť zabezpečila odpustenie hriechov. Ďalšia výzva na obeť bola v Deň zmierenia, opísaná v knihe Levitikus 16 prejavuje odpustenie a odstránenie hriechu. Veľkňaz mal vziať dve kozy a obetovať ich za hriech. Jedna z kôz bola obetovaná ako obeť za hriech Izraelského ľudu (Levitikus 16:15), zatiaľ čo druhá koza bola prepustená do púšte (Levitikus 16:20-22). Obeť za hriech zabezpečila odpustenie, zatiaľ čo druhá koza zabezpečila odstránenie hriechu.

Prečo teda dnes neprinášame obete zvierat? Obetovanie zvierat bolo ukončené, pretože Ježiš Kristus bol konečnou a dokonalou obeťou. Ján Krstiteľ toto spoznal, keď videl Ježiša, ako prichádza, aby bol pokrstený a povedal: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta” (Ján 1:29). Môžno sa pýtate, prečo práve zvieratá? Čo urobili zle? O to práve ide – keďže zvieratá neurobili nič zlého, zomreli namiesto toho, kto vykonával obeť/obetoval. Ježiš Kristus tiež neurobil nič zlého, ale ochotne vydal sám seba na smrť za hriechy ľudstva (1. Timoteovi 2:6). Ježiš Kristus vzal náš hriech na seba a zomrel namiesto nás. Ako 2. Korintským 5:21 hovorí: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ Skrze vieru v Ježiša Krista a toho, čo On dosiahol na kríži, môžeme získať odpustenie.

V zhrnutí, zvieracie obete boli prikázané od Boha, aby jednotlivec mohol zakúsiť odpustenie hriechov. Zviera slúžilo ako náhradné – čiže, zviera zomrelo namiesto hriešnika, ale len dočasne, čo bolo dôvodom, že obete museli byť prinášané znova a znova. Obetovanie zvierat sa ukončilo Ježišom Kristom. Kristus bol náhradnou konečnou obeťou raz a navždy (Židom 7:27) a v súčasnosti je jediným prostredníkom medzi Bohom a ľudstvom (1. Timoteovi 2:5). Obete zvierat boli predobrazom Kristovej obete za nás. Jediný základ, na ktorom obetovanie zvieraťa mohlo poskytnúť odpustenie hriechov je Kristus, ktorý obetoval sám seba za naše hriechy a tak nám zabezpečil odpustenie, ktoré zvieracie obete mohli iba ilustrovať a načrtnúť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo Boh vyžadoval obetovanie zvierat v Starej zmluve?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries