settings icon
share icon
Otázka

Prečo je spasenie zo skutkov prevládajúcim názorom?

Odpoveď


Jednoduchá odpoveď je, že spasenie zo skutkov sa zdá byť v očiach človeka správne. Jednou zo základných túžob človeka je mať kontrolu nad svojím osudom, a to vrátane svojho večného osudu. Spasenie zo skutkov apeluje na ľudskú pýchu a jeho túžbu mať všetko pod kontrolou. Spasenie zo skutkov oslovuje túto túžbu oveľa viac ako myšlienka byť spasený len vierou. Človek má tiež vrodený zmysel pre spravodlivosť. Aj ten najzarytejší ateista verí v určitý druh spravodlivosti a má zmysel pre dobro a zlo, aj keď nemá morálny základ na vynášanie takýchto súdov. Náš vrodený zmysel pre dobro a zlo si vyžaduje, že ak máme byť spasení, naše „dobré skutky“ musia prevážiť nad našimi „zlými skutkami“. Preto je prirodzené, že keď si človek vytvorí náboženstvo, bude zahŕňať určitý druh spasenia prostredníctvom skutkov.

Keďže spasenie prostredníctvom skutkov apeluje na hriešnu prirodzenosť človeka, tvorí základ takmer každého náboženstva okrem biblického kresťanstva. Príslovia 14:12 nám hovoria, že „cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti“. Spása prostredníctvom skutkov sa ľuďom zdá správna, a preto je to prevažne zastávaný názor. Práve preto je biblické kresťanstvo také odlišné od všetkých ostatných náboženstiev - je to jediné náboženstvo, ktoré učí, že spasenie je Božím darom, a nie prostredníctvom skutkov. „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ (Efezanom 2:8-9).

Ďalším dôvodom, prečo je spasenie zo skutkov prevládajúcim názorom, je to, že prirodzený alebo neobnovený človek plne nechápe rozsah svojej vlastnej hriešnosti alebo Božej svätosti. Ľudské srdce je „nadovšetko klamlivé... nenapraviteľné“ (Jeremiáš 17:9) a Boh je nekonečne svätý (Izaiáš 6:3). Práve klamlivosť nášho srdca podfarbuje naše vnímanie rozsahu tejto klamlivosti a je tým, čo nám bráni vidieť náš skutočný stav pred Bohom, ktorého svätosť tiež nie sme schopní plne pochopiť. Pravdou však zostáva, že naša hriešnosť a Božia svätosť sa spájajú tak, že naše najlepšie úsilie je pred svätým Bohom ako „poškvrnené rúcho“ (Izaiáš 64:5; porov. 6:1-5).

Myšlienka, že by dobré skutky človeka mohli niekedy vyvážiť jeho zlé skutky, je úplne nebiblická predstava. Nielen to, ale Biblia tiež učí, že Božím štandardom nie je nič menej ako stopercentná dokonalosť. Ak zakopneme pri dodržiavaní čo len jednej časti Božieho spravodlivého zákona, sme rovnako vinní, ako keby sme ho porušili celý (Jakubov 2:10). Preto neexistuje spôsob, ako by sme mohli byť spasení, keby spasenie skutočne záviselo od skutkov.

Ďalším dôvodom, prečo sa spasenie na základe skutkov môže vkrádať do denominácií, ktoré sa hlásia ku kresťanstvu alebo hovoria, že veria v Bibliu, je to, že nesprávne chápu pasáže ako Jakubov 2:24: „Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery.“ Ak sa to vezme v kontexte celého úryvku (Jakubov 2:14-26), je zrejmé, že Jakub nehovorí, že naše skutky nás robia spravodlivými pred Bohom; namiesto toho jasne hovorí, že skutočná spasiteľná viera sa prejavuje dobrými skutkami. Človek, ktorý tvrdí, že je kresťan, ale žije v úmyselnej neposlušnosti voči Kristovi, má falošnú alebo „neúčinnú“ vieru a nie je spasený. Jakub dáva do protikladu dva rôzne typy viery - pravú vieru, ktorá zachraňuje, a falošnú vieru, ktorá je mŕtva.

Je jednoducho príliš veľa veršov, ktoré učia, že človek nie je spasený zo skutkov, na to, aby nejaký kresťan veril v opak. Títovi 3:4-5 je jedným z mnohých takýchto veršov: „Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, 5 zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.“ Dobré skutky neprispievajú k spaseniu, ale vždy budú charakteristické pre toho, kto sa znovuzrodil. Dobré skutky nie sú príčinou spasenia; sú jeho dôkazom.

Hoci spasenie zo skutkov môže byť prevládajúcim názorom, z biblického hľadiska nie je presný. Biblia obsahuje množstvo dôkazov o spasení len z milosti, len skrze vieru, len v Kristovi (Efezanom 2:8-9).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo je spasenie zo skutkov prevládajúcim názorom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries