settings icon
share icon
Otázka

Je nejaký hriech, ktorý Boh neodpustí?

Odpoveď


Pre znovuzrodené Božie dieťa nie je neodpustiteľný hriech. Hriech kresťana bol odpustený na kríži a pre tých, ktorí sú v Kristovi, už viac nie je odsúdenie (Rimanom 8:1).

„Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.“ (Ján 3:17). Ježiš počas svojej služby udelil ohromné a prekvapivé Božie odpustenia. Zacheus (Lukáš 19), hriešna žena v Káne (Lukáš 7), ochrnutý v Galilei (Lukáš 5) - týmto Pán odpustil hriechy. Nezáležalo na tom, čo urobili, Boh im mohol odpustiť. „Ježiš im odpovedal: „Amen, hovorím vám, že mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.“ (Matúš 21:31, Ekumenický preklad)

Ježišov výrok na kríži, „Je dokonané“ (Ján 19:30), znamená, že trest za hriechy bol zaplatený celý. Pre tento výrok „je dokonané“ je úžasné grécke slovo tetelestai. Slovo tetelestai bolo používané na označenie dokladov pečiatkou ako „plne uhradené“. Keď si odsúdený zločinec odpykal svoj trest a bol prepustený z väzenia, na dvere jeho domu pribili nápis tetelestai, čo bol znak, že už nemá dlh voči spoločnosti.

Pán Ježiš Kristus sa stal našou obeťou za hriech a „Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ (Ján 1:29, Ekumenický preklad). On bol dokonalá obeť (Židom 9:14). Zasľúbenie pre tých, ktorí veria v Krista je, že každý hriech, ktorý kedy spáchali alebo spáchajú, bude odpustený. „Krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu“ (1. Jánov 1:7, pridané zvýraznenie, Ekumenický preklad). Prvý list Korinťanom 6:9-10 vymenúva rôzne pohoršujúce hriechy, ktoré v tom čase opisovali veriacich v Korinte. Pavol používa tento zoznam, aby nás viedol k pravde: „No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.“ (11. verš, Ekumenický preklad). Ich hriech bol preč, odstránený „ako je vzdialený východ od západu“ (Žalm 103:12).

Je dôležité pochopiť podmienku Božieho odpustenia hriechu. K Bohu môžeme prísť jedine skrze Pána Ježiša. Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Ján 14:6, Ekumenický preklad). Božie odpustenie je dostupné pre tých, ktorý prijali Ježiša (Ján 3:16, Skutky 10:43), ale pre tých, ktorí odmietnu Pána Ježiša, nie je odpustenie ani zmiernenie trestu za hriech (1. Jánov 5:12). Boh odpustí každý hriech v Kristovi. Pre tých, ktorí nie sú v Kristovi nieto odpustenia: „Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev“ (Ján 3:36, Ekumenický preklad).

Ján napísal svoju prvú epištolu pre znovuzrodených veriacich a zahrnul v nej zasľúbenie: „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti“ (1. Jánov 1:9, Ekumenický preklad). Všetci hrešíme (1. Jánov 1:8), ale aj keď to robíme, Božia milosť je stále pripravená odpustiť Jeho deťom a obnoviť spoločenstvo s Ním.

Slovíčko ak, na začiatku verša 1. Jánov 1:9 naznačuje podmienku: ak „vyznávame“. Toto slovo v gréčtine je homologia (doslovne „rovnaké slovo“) a znamená to „povedať rovnakú vec“. Vyznať naše hriechy znamená, že sa na tom zhodneme s Bohom. Božie odpustenie nám nedáva čistý štít, aby sme hrešili ďalej. Nemôžeme brať milosť na ľahkú váhu (Rimanom 6:1-2), znovuzrodený kresťan, ktorý chodí v spoločenstve s Bohom, bude skôr citlivý na hriech a rýchlo to vyzná Pánovi.

Jedna z najúžasnejších právd s Písme je, že Boh zadarmo odpúšťa hriech. Neexituje limit koľko hriechov je Boh ochotný odpustiť v Kristovi, pretože Božia milosť je nekonečná. Žiadny hriech nejde za hranicu Božej milosti. „Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť“ (Rimanom 5:20, Ekumenický preklad). Apoštol Pavol skôr ako prišiel ku spaseniu „bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom“ (1. Timoteovi 1:13, Evanjelický preklad). Sám seba nazval hlavným z hriešnikov, ale potom ako našiel milosť Božiu povedal: „Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý“ (1. Timoteovi 1:15). Keď Boh mohol zachrániť Pavla, môže zachrániť kohokoľvek.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je nejaký hriech, ktorý Boh neodpustí?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries