settings icon
share icon
Otázka

Čo je to ospravedlnenie/zmierenie/odčinenie??

Odpoveď


Slovo ospravedlnenie (niekedy odčinenie, zmierenie) nesie základnú myšlienku zmierenia alebo uspokojenia, konkrétne voči Bohu. Ospravedlnenie je dvojčlenný akt, ktorý zahŕňa zmierenie hnevu urazeného človeka a zmierenie s ním.

Potreba udobriť si Boha je niečo, čo je spoločné mnohým náboženstvám. V starovekých pohanských náboženstvách, ako aj v mnohých dnešných náboženstvách sa učí, že človek upokojuje Boha prinášaním rôznych darov alebo obetí. Biblia však učí, že Boh sám poskytol jediný prostriedok, ktorým možno upokojiť jeho hnev a zmieriť s ním hriešneho človeka. V Novom zákone sa akt zmierenia vždy vzťahuje na Božie dielo, a nie na obety alebo dary, ktoré prináša človek. Dôvodom je to, že človek je úplne neschopný uspokojiť Božiu spravodlivosť inak ako tým, že strávi večnosť v pekle. Neexistuje žiadna služba, obeť ani dar, ktoré by človek mohol ponúknuť a ktoré by zmiernili svätý Boží hnev alebo uspokojili jeho dokonalú spravodlivosť. Jediné zadosťučinenie alebo ospravedlnenie, ktoré by mohlo byť pre Boha prijateľné a ktoré by mohlo človeka s Ním zmieriť, musel vykonať Boh. Z tohto dôvodu prišiel na svet Boží Syn, Ježiš Kristus, v ľudskom tele, aby sa stal dokonalou obetou za hriech a vykonal zmierenie alebo „odčinil hriechy ľudu“ (Hebrejom 2:17).

Slovo ospravedlnenie sa používa vo viacerých veršoch na vysvetlenie toho, čo Ježiš vykonal svojou smrťou na kríži. Napríklad v liste Rimanom 3,24-25 sú veriaci v Krista "ospravedlnení zadarmo jeho milosťou skrze vykúpenie, ktoré je v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh ustanovil ako zmiernu obeť svojou krvou, skrze vieru, aby ukázal svoju spravodlivosť, pretože Boh vo svojej zhovievavosti pominul hriechy, ktoré boli predtým spáchané". Tieto verše sú kľúčovým bodom Pavlovej argumentácie v knihe Rimanom a sú skutočne jadrom posolstva evanjelia.

V prvých troch kapitolách Listu Rimanom Pavol uvádza argument, že každý človek, Žid aj pohan, je pod Božím odsúdením a zaslúži si jeho hnev (Rimanom 1:18). Každý zhrešil a chýba mu Božia sláva (Rimanom 3:23). Všetci si zaslúžime jeho hnev a trest. Boh vo svojej nekonečnej milosti a milosrdenstve poskytol spôsob, ako možno zmierniť jeho hnev a zmieriť sa s ním. Touto cestou je obetná smrť jeho Syna, Ježiša Krista, ako platba za hriechy. Práve prostredníctvom viery v Ježiša Krista ako dokonalú Božiu obeť môžeme byť zmierení s Bohom. Len vďaka Kristovej smrti na kríži a Jeho vzkrieseniu na tretí deň môže byť stratený hriešnik, ktorý si zaslúži peklo, zmierený so svätým Bohom. Úžasnou pravdou evanjelia je, že kresťania sú zachránení od Božieho hnevu a zmierení s Bohom nie preto, že „my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.“ (1. Jánov 4:10).

Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Ján 14:6). Jediný spôsob, ako môže byť zmierený Boží hnev voči hriešnemu človeku a ako môžeme byť zmierení s Bohom, je Ježiš Kristus. Iná cesta neexistuje. Túto pravdu nám sprostredkúva aj 1. Jánov list 2:2: „On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.“ Dôležitou súčasťou Kristovho spasiteľného diela je oslobodenie od Božieho hnevu; Ježišovo zmierenie na kríži je to jediné, čo môže odvrátiť Božie odsúdenie hriechu. Tí, ktorí odmietajú Krista ako svojho Spasiteľa a odmietajú v neho veriť, nemajú nádej na spasenie. Môžu sa len tešiť na to, že budú čeliť Božiemu hnevu, ktorý si uložili na nadchádzajúci deň súdu (Rimanom 2:5). Neexistuje žiadne iné zmierenie alebo obeť, ktorá by mohla byť prinesená za ich hriechy.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to ospravedlnenie/zmierenie/odčinenie??
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries