Otázky o Ježišovi Kristovi


Kto je Ježiš Kristus?

Je Ježiš Boh? Tvrdil Ježiš niekedy, že je Boh?

Je Kristovo božstvo biblické?

Naozaj Ježiš existoval? Máme historické dôkazy o Ježišovi Kristovi?

Čo znamená, že Ježiš je Božím Synom?

Je vzkriesenie Ježiša Krista pravdivé?

Prečo je narodenie z panny také dôležité?

Kde bol Ježiš tri dni medzi svojou smrťou a vzkriesením?

Bol Ježiš medzi svojou smrťou a vzkriesením v pekle?

V ktorý deň ukrižovali Ježiša?

Mohol Ježiš zhrešiť?

Prečo sa Ježišove rodokmene u Matúša a Lukáša tak odlišujú?

Čo je hypostatická únia?

Bol Ježiš Kristus ženatý?

Ak bol Ježiš Boh, ako sa mohol k Bohu modliť? Modlil sa Ježiš sám k sebe?

Mal Ježiš bratov a sestry (súrodencov)?

Prečo musel Ježiš zakúsiť toľko utrpenia?

Čo znamená, že Ježiš je Baránok Boží?

Kde Stará zmluva predpovedá Kristov príchod?

Čo znamená, že Ježiš je Synom človeka?

Čo znamená, že Boh poslal Ježiša, keď prišla plnosť času?

Prečo by som mal veriť v zmŕtvychvstanie Krista?


Otázky o Ježišovi Kristovi