settings icon
share icon

Otázky o Ježišovi Kristovi

Kto je Ježiš Kristus?

Je Ježiš Boh? Tvrdil Ježiš niekedy, že je Boh?

Je Kristovo božstvo biblické?

Naozaj Ježiš existoval? Máme historické dôkazy o Ježišovi Kristovi?

Čo znamená, že Ježiš je Božím Synom?

Je vzkriesenie Ježiša Krista pravdivé?

Prečo je narodenie z panny také dôležité?

Kde bol Ježiš tri dni medzi svojou smrťou a vzkriesením?

Bol Ježiš medzi svojou smrťou a vzkriesením v pekle?

V ktorý deň ukrižovali Ježiša?

Mohol Ježiš zhrešiť?

Prečo sa Ježišove rodokmene u Matúša a Lukáša tak odlišujú?

Čo je hypostatická únia?

Bol Ježiš Kristus ženatý?

Ak bol Ježiš Boh, ako sa mohol k Bohu modliť? Modlil sa Ježiš sám k sebe?

Mal Ježiš bratov a sestry (súrodencov)?

Prečo musel Ježiš zakúsiť toľko utrpenia?

Čo znamená, že Ježiš je Baránok Boží?

Kde Stará zmluva predpovedá Kristov príchod?

Čo znamená, že Ježiš je Synom človeka?

Čo znamená, že Boh poslal Ježiša, keď prišla plnosť času?

Prečo by som mal veriť v zmŕtvychvstanie Krista?

Aký význam má Kristova krv?

Čo mal Ježiš na mysli, keď povedal: „ JA SOM “?

Čo sa dialo počas Ježišovho detstva

Bol niekedy Ježiš nahnevaný?

Aký je význam a dôležitosť nanebovstúpenia Ježiša Krista?

Čo to znamená, že Ježiš je náš veľkňaz?

Bol Ježiš Žid?

Ako vyzeral Ježiš?

Je Ježiš mýtus? Je Ježiš iba kópiou pohanských bohov iných starovekých náboženstiev?

Prečo Ježiš učil v podobenstvách?

Čo to znamená, že Ježiš je synom Dávida?

Akým súdnym procesom čelil Ježiš pred svojim ukrižovaním?

Čo znamená text v Ev. Jána 1:1, 14, kde sa uvádza, že Ježiš je Božie slovo?

Čím je Ježiš Kristus jedinečný?

Aký bol zmysel a účel Ježišových pokušení?

Aké rôzne sú mená alebo oslovenia Ježiša Krista?

Čo je Kristova láska?

Čo je kenóza?

Čo znamená, že Ježiš je Boží jednorodený syn?

Kým bol skutočný historický Ježiš?

Akých bolo posledných výrokov Ježiša Krista na kríži a čo znamenajú?

Čo sú krížové zastavenia a čo sa z nich môžeme naučiť?

Je Izaiáš 53 „Trpiaci služobník“ proroctvo o Ježišovi?

Aký je význam a dôležitosť Ježišovho premenenia?


Otázky o Ježišovi Kristovi
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries