settings icon
share icon

Otázky o Ježišovi Kristovi

Kto je Ježiš Kristus?

Je Ježiš Boh? Tvrdil Ježiš niekedy, že je Boh?

Je Kristovo božstvo biblické?

Naozaj Ježiš existoval? Máme historické dôkazy o Ježišovi Kristovi?

Čo znamená, že Ježiš je Božím Synom?

Je vzkriesenie Ježiša Krista pravdivé?

Prečo je narodenie z panny také dôležité?

Kde bol Ježiš tri dni medzi svojou smrťou a vzkriesením?

Bol Ježiš medzi svojou smrťou a vzkriesením v pekle?

V ktorý deň ukrižovali Ježiša?

Mohol Ježiš zhrešiť?

Prečo sa Ježišove rodokmene u Matúša a Lukáša tak odlišujú?

Čo je hypostatická únia?

Bol Ježiš Kristus ženatý?

Ak bol Ježiš Boh, ako sa mohol k Bohu modliť? Modlil sa Ježiš sám k sebe?

Mal Ježiš bratov a sestry (súrodencov)?

Prečo musel Ježiš zakúsiť toľko utrpenia?

Čo znamená, že Ježiš je Baránok Boží?

Kde Stará zmluva predpovedá Kristov príchod?

Čo znamená, že Ježiš je Synom človeka?

Čo znamená, že Boh poslal Ježiša, keď prišla plnosť času?

Prečo by som mal veriť v zmŕtvychvstanie Krista?

Aký význam má Kristova krv?

Čo mal Ježiš na mysli, keď povedal: „ JA SOM “?

Čo sa dialo počas Ježišovho detstva

Bol niekedy Ježiš nahnevaný?

Aký je význam a dôležitosť nanebovstúpenia Ježiša Krista?

Čo to znamená, že Ježiš je náš veľkňaz?

Bol Ježiš Žid?

Ako vyzeral Ježiš?

Je Ježiš mýtus? Je Ježiš iba kópiou pohanských bohov iných starovekých náboženstiev?

Prečo Ježiš učil v podobenstvách?

Čo to znamená, že Ježiš je synom Dávida?

Akým súdnym procesom čelil Ježiš pred svojim ukrižovaním?

Čo znamená text v Ev. Jána 1:1, 14, kde sa uvádza, že Ježiš je Božie slovo?

Čím je Ježiš Kristus jedinečný?

Aký bol zmysel a účel Ježišových pokušení?

Aké rôzne sú mená alebo oslovenia Ježiša Krista?

Čo je Kristova láska?

Čo je kenóza?

Čo znamená, že Ježiš je Boží jednorodený syn?

Kým bol skutočný historický Ježiš?

Akých bolo posledných výrokov Ježiša Krista na kríži a čo znamenajú?

Čo sú krížové zastavenia a čo sa z nich môžeme naučiť?

Je Izaiáš 53 „Trpiaci služobník“ proroctvo o Ježišovi?

Aký je význam a dôležitosť Ježišovho premenenia?

Je Ježiš Boh v tele? Prečo je dôležité, že Ježiš je Boh v tele?

Otázka: Bol Ježiš bezhriešny?

Čím sa Ježiš líši od ostatných náboženských vodcov?

Bol Ježiš pacifista?

Prečo bol Ježiš pokrstený? Prečo bol Ježišov krst dôležitý?

Čo znamená, že Ježiš je priateľom hriešnikov?

Čo znamená, že Ježiš je naším sprostredkovateľ?

Opisuje Biblia, že Ježiša uctievali?

Kedy Ježiš vedel, že je Boh?

Prečo je Ježišova ľudskosť dôležitá?

Kde bol Jozef, keď bol Ježiš dospelý?

Čo znamená, že Ježiš je Knieža pokoja (Izaiáš 9:6)?

Je zlé mať obrazy Ježiša?

Čo znamená, že Slovo sa stalo telom (Ján 1:14)?

Aký je význam triumfálneho vstupu?

V ktorom roku sa narodil Ježiš Kristus?

V ktorom roku zomrel Ježiš?

Kde hebrejské Písmo prorokuje o smrti a vzkriesení Mesiáša?

Aký je zmysel a význam tŕňovej koruny?

Aká je dôležitosť prázdneho hrobu?

Prečo je pravda o telesnom vzkriesení Ježiša Krista taká dôležitá?

Aký je význam kríža?

Prečo Ježiš prikázal ľuďom, aby o zázrakoch, ktoré vykonal, nehovorili iným?

Aké sú najsilnejšie biblické argumenty pre božstvo Krista?


Otázky o Ježišovi Kristovi
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries