Čo to znamená, že Ježiš je Syn človeka?Otázka: Čo to znamená, že Ježiš je Syn človeka?

Odpoveď:
Ježiš je označovaný ako „Syn človeka“ 88-krát v Novom zákone. Prvý význam výrazu „Syn človeka“ je odkaz na Danielovo proroctvo z 7:13-14: „V nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádzal niekto ako Syn človeka. Dostal sa k Vekom starému a priviedli ho pred Neho. Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby Mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je večná vláda a nepominie, Jeho kráľovstvo nezanikne.“ Popis „Syn človeka“ bol mesiánsky titul. Ježiš je ten, ktorý dostal panstvo a slávu a kráľovstvo. Keď Ježiš použil túto frázu, priradil proroctvo o Synovi človeka k sebe. Židia v tej dobe boli dôverne oboznámení s touto frázou a na koho sa vzťahovala. Ježiš sa vyhlasoval za Mesiáša.

Druhý význam slova „Syn človeka“ je to, že Ježiš bol skutočne ľudská bytosť. Boh volal proroka Ezechiela: „syn človeka“ 93-krát. Boh proste volal Ezechiela ľudskou bytosťou. Syn človeka je človek. Ježiš bol úplne Boh (Ján 1:1), ale bol aj človek (Ján 1:14). 1. Jána 4:2 nám hovorí: „Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha;“ Áno, Ježiš bol Syn Boží – On bol v jeho podstate Bohom. Áno, Ježiš bol aj Syn človeka – On bol v jeho podstate ľudskou bytosťou. Nech zhrnieme, fráza „Syn človeka“ oznamuje, že Ježiš je Mesiáš a že On je skutočne ľudská bytosť.Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo to znamená, že Ježiš je Syn človeka?