settings icon
share icon
Otázka

Je vzkriesenie Ježiša Krista pravdivé?

Odpoveď


Písmo predkladá presvedčivé dôkazy o tom, že Ježiš Kristus bol naozaj vzkriesený. Kristovo vzkriesenie je zaznamenané v Matúšovi 28:1-20; Markovi 16:1-20; Lukášovi 24:1-53 a Jánovi 20 až 21. Vzkriesený Kristus sa takisto objavuje v knihe Skutkov apoštolov (Skutky 1:1-11). Z týchto oddielov môžeme vyvodiť niekoľko „dôkazov“ o Kristovom vzkriesení. Prvým je dramatická zmena, ktorou môžeme pozorovať na učeníkoch. Zo skupiny vyľakaných mužov, ktorí sa skrývali pred svetom, sa stali silní a odvážni svedkovia, ktorí rozšírili Evanjelium do celého sveta. Čo iné môže vysvetliť takú dramatickú zmenu, ak nie fakt, že sa im zjavil vzkriesený Kristus?

Druhým dôkazom je život apoštola Pavla. Čo sa stalo, že sa z prenasledovateľa cirkvi vykľul apoštol tej istej cirkvi? Stalo sa to, že sa mu na ceste do Damasku zjavil vzkriesený Kristus (Skutky 9:1-6). Tretím presvedčivým „dôkazom“ je prázdny hrob. Ak Kristus nevstal z mŕtvych, kam zmizlo jeho telo? Učeníci a všetci ostatní videli hrobku, do ktorej Ježiša pochovali. Keď sa k nej však vrátili, Jeho telo tam už nebolo. Anjeli vtedy zvestovali, že bol vzkriesený z mŕtvych podľa toho, ako to zasľúbil (Matúš 28:5-7). Štvrtým dôkazom o Jeho vzkriesení sú ľudia, ktorým sa zjavil (Matúš 28:5, 28:9, 28:16-17; Marek 16:9; Lukáš 24:13-35; Ján 20:19, 20:24, 20:26-29; 21:1-14; Skutky 1:6-8; 1 Korinťanom 15:5-7).

Ďalším dôkazom je váha, ktorú Kristovmu vzkrieseniu prisudzovali apoštoli. V 1 Korinťanom 15 nachádzame kľúčové verše o Kristovom vzkriesení. V tejto kapitole apoštol Pavol vysvetľuje, prečo je také kľúčové, aby sme pochopili a verili vo vzkriesenie Krista. Jeho vzkriesenie je dôležité z nasledovných dôvodov: (1) Ak Kristus nevstal z mŕtvych, nevstanú z mŕtvych ani veriaci (1 Korinťanom 15:12-15). (2) Ak Kristus nevstal z mŕtvych, Jeho obeť za hriechy nebola dostatočná (1 Korinťanom 15:16-19). Ježišovo vzkriesenie dokázalo, že Boh jeho smrť prijal ako výkupné za naše hriechy. Keby Ježiš iba zomrel a jednoducho zostal mŕtvy, znamenalo by to, že Jeho obeť nebola dostatočná. Veriacim by teda neboli odpustené hriechy a po smrti by zostali mŕtvi (1 Korinťanom 15:16-19). Večného života by nebolo (Ján 3:16). „Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli“ (1 Korinťanom 15:20).

Písmo sa vyjadruje jasne: všetci tí, ktorí veria v Ježiša Krista, budú podľa Jeho vzoru vzkriesení do večného života (1 Korinťanom 15:20-23). 1 Korinťanom 15 ďalej popisuje, ako Kristovo vzkriesenie dokazuje Jeho víťazstvo nad hriechom a ako vďaka nemu môžeme víťaziť nad hriechom aj my (1 Korinťanom 15:24-34). Popisuje slávnu prirodzenosť vzkrieseného tela, ktoré prijmeme (1 Korinťanom 15:35-49). Prehlasuje, že vďaka vzkrieseniu Krista nad smrťou zvíťazia všetci tí, ktorí v Neho veria (1 Korinťanom 15:50-58).

Kristovo vzkriesenie, aká to len veľkolepá pravda! „A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi“ (1 Korinťanom 15:58). Podľa Biblie je Kristovo vzkriesenie jednoznačne pravdivé. V Biblii sa nachádzajú záznamy o Kristovom vzkriesení, ako aj záznamy o vyše 500 očitých svedkoch vzkrieseného Krista. Na týchto historických faktoch o Kristovom vzkriesení Písmo buduje kľúčové kresťanské učenie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je vzkriesenie Ježiša Krista pravdivé?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries