settings icon
share icon
Otázka

Otázka: Bol Ježiš bezhriešny?

Odpoveď


Áno, Ježiš bol bez hriechu a práve preto, že bol bez hriechu, máme nádej na večnosť v nebi. Keby Ježiš nebol bezhriešny, neexistovala by žiadna obeť za hriech. Neposlušnosť Adama a Evy voči Bohu v rajskej záhrade uviedla na tento svet hriech (1. Mojžišova 3:6). S ich hriechom prišla smrť, presne ako Boh varoval (1. Mojžišova 2:17). V dôsledku toho sa teraz ľudstvo rodí s hriešnou prirodzenosťou (Rimanom 5:12-19) a tá je s nami od nášho počatia (Žalmy 51:5). Biblia však jasne hovorí, že Ježiš Kristus, hoci bol pokúšaný v každom ohľade rovnako ako my (Hebrejom 4:15), nikdy nespáchal hriech (2. Korinťanom 5:21; 1. Jánov 3:5). Apoštol Peter to povedal jasne: „On hriech nespáchal, ani lesť nebola v jeho ústach“ (1. Petrov 2:22). V skutočnosti, keďže Ježiš Kristus je Boh, nemá schopnosť hrešiť.

Naša zdedená hriešna prirodzenosť nás všetkých okrem toho, že stavia prekážku medzi nás a nášho Stvoriteľa, vystavuje fyzickej a večnej smrti, pretože „mzdou hriechu je smrť“ (Rimanom 6:23). Aby sme sa mohli zmieriť s Bohom, bolo potrebné odpustenie, „a bez preliatia krvi niet odpustenia“ (Hebrejom 9:22). Keď Adam a Eva zhrešili, Boh ich obliekol do „kožených šiat“ (1. Mojžišova 3:21), a to preliatím krvi zvieraťa. Avšak mnohé následné obety zvierat, hoci dokonale znázorňovali, že hriech si vyžaduje smrť, poskytovali len dočasné prikrytie hriechov, pretože krv týchto zvierat nikdy nemohla úplne odstrániť hriech (Hebrejom 10:4, 11).

Starozákonné obety boli predobrazom dokonalej, „raz navždy“ prinesenej obety Ježiša Krista (Hebrejom 7:27; 10:10). Jediný spôsob, ako sme mohli byť zmierení so svätým a dokonalým Bohom, bola svätá a dokonalá obeta, ktorú by sme nemali, keby Ježiš Kristus nebol bez hriechu. Ako vyhlásil Peter: „Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení..., ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok" (1. Petrov 1:18-19). V skutočnosti to bola jedine Kristova bezhriešna krv, ktorá bola schopná priniesť pokoj medzi Boha a ľudstvo (Kolosanom 1:20). A vďaka tomuto zmiereniu „aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných“ (Kolosanom 1:22).

Bezhriešna Kristova smrť na kríži na Golgote zaplatila plný trest za hriech všetkých, ktorí v neho veria. To, čo bolo stratené pri páde, bolo teda vrátené na kríži. Tak ako hriech vstúpil na svet prostredníctvom jedného človeka (Adama), Boh mohol vykúpiť svet prostredníctvom jedného človeka - bezhriešneho Ježiša Krista.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Otázka: Bol Ježiš bezhriešny?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries