settings icon
share icon
Otázka

Ak bol Ježiš Boh, ako sa mohol modliť k Bohu? Modlil sa Ježiš sám k sebe?

Odpoveď


Ak chceme pochopiť, ako sa Ježiš, Boh na zemi, mohol modliť k svojmu Otcovi v nebesiach, musíme si uvedomiť, že medzi večným Otcom a večným Synom existoval večný vzťah ešte predtým, než Ježiš vzal na seba podobu človeka. Prečítajte si verše z Jána 5:19-27, a to najmä verš 23, kde Ježiš učí, že Otec poslal Syna (pozri tiež Ján 15:10). Ježiš sa nestal Božím Synom, keď sa narodil v Betleheme. Ježiš bol Božím Synom odjakživa, od minulej večnosti, a Božím Synom vždy bude.

Izaiáš 9:5 hovorí, že nám je daný Syn a že chlapček sa nám narodil. Božia trojjedinosť vždy existovala; Boh-Otec, Boh-Syn a Boh-Duch; nie traja bohovia, ale jeden Boh v troch osobách. Ježiš učil, že On a Jeho Otec sú jedno (Ján 10:30), čo znamená, že On a Jeho Otec sú tej istej podstaty a tej istej esencie. Otec, Syn a Duch sú tri osoby vo vzájomnej rovnosti, ktoré existujú ako Boh. Medzi týmito troma osobami vždy bol a vždy aj bude večný vzťah.

Keď Ježiš, večný Boží Syn, vzal na seba bezhriešnu ľudskosť, prijal tým takisto aj podobu služobníka, vzdajúc sa svojej nebeskej slávy (Filipanom 2:5-11). Bol pokúšaný Satanom, falošne obvinený ľuďmi, odmietnutý vlastným ľudom a nakoniec ukrižovaný, a musel sa pri tom všetkom ako Bohočlovek naučiť poslušnosti svojmu Otcovi (Hebrejom 5:8). Keď sa modlil k Svojmu nebeskému Otcovi, žiadal Ho o moc (Ján 11:41-42) a múdrosť (Marek 1:35; 6:46). Jeho modlitba svedčila o tom, ako bol vo svojej ľudskosti závislý na Otcovi, aby mohol uskutočniť Otcov plán vykúpenia (Kristova veľkňazská modlitba v Jánovi 17). Jeho modlitba ukázala, ako sa napokon podriadil vôli svojho Otca: išiel na kríž a zaplatil trest (smrť) za naše porušenie Božieho zákona (Matúš 26:31-46). Samozrejme, Ježiš fyzicky vstal z hrobu a tým získal odpustenie a večný život pre tých, ktorí činia pokánie a veria v Neho ako Spasiteľa.

Chvíle, keď sa Boh-Syn modlí alebo hovorí s Bohom-Otcom, vôbec nie sú problematické. Ako už bolo spomenuté, mali medzi sebou večný vzťah ešte predtým, ako sa Kristus stal človekom. Tento vzťah je vyobrazený v evanjeliách, aby sme mohli vidieť, ako Boží Syn vo Svojej ľudskosti splnil vôľu svojho Otca a tým získal vykúpenie pre svoje deti (Ján 6:38). Modlitebný život Kristovi dával silu a odhodlanie byť neustále podriadený Otcovi. Jeho príklad modlitby máme nasledovať.

Keď sa Ježiš Kristus modlil k svojmu Otcovi v nebesiach, nebol o nič menej Bohom na zemi. Znázorňoval, aký je modlitebný život dôležitý dokonca aj v bezhriešnej ľudskosti, a ako ho potrebuje na to, aby vedel plniť vôľu svojho Otca. Ježišove modlitby k Otcovi boli vyjadrením Jeho vzťahu v rámci Trojice a pre nás boli príkladom toho, že sa musíme spoliehať na Boha modlitbami za silu a múdrosť, ktoré tak veľmi potrebujeme. Keď Kristus, Bohočlovek, potreboval živý modlitebný život, o čo viac ho dnes potrebujú Kristovi nasledovníci?

English



Návrat na slovenskú Domovská stránka

Ak bol Ježiš Boh, ako sa mohol modliť k Bohu? Modlil sa Ježiš sám k sebe?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries