settings icon
share icon
Otázka

Prečo Ježiš učil v podobenstvách?

Odpoveď


Hovorí sa, že podobenstvo je pozemský príbeh s nebeským významom. Pán Ježiš často používal podobenstvá ako prostriedok na znázornenie hlbokých, božských právd. Príbehy, ako sú tieto, si ľahko zapamätáte, ich výrazné postavy a významovo bohatú symboliku. Podobenstvá boli bežnou formou výučby v judaizme. Pán Ježiš použil mnoho analógií s použitím bežných vecí, ktoré boli každému známe (soľ, chlieb, ovce, atď.). A ich význam bol v kontexte Jeho učenia celkom jasný. Podobenstvá si vyžadovali ďalšie vysvetlenie a v jednom bode svojej služby začal Ježiš vyučovať výlučne pomocou podobenstiev.

Otázkou je, prečo by Ježiš nechal väčšinu ľudí tápať nad významom jeho podobenstiev? Prvý prípad je v Jeho rozprávaní podobenstva o semenách a pôdach. Predtým, ako interpretoval toto podobenstvo, odtiahol svojich učeníkov od davu. „Učeníci pristúpili k Ježišovi a opýtali sa ho: Prečo im hovoríš v podobenstvách? On odpovedal: Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať nadbytok. Kto však nemá, tomu vezmú aj to, čo má. V podobenstvách im hovorím preto, že pozerajú, ale nevidia, počúvajú, ale nepočujú a ani nechápu. Plní sa na nich Izaiášovo proroctvo: Budete počúvať a počúvať, ale nebudete rozumieť, budete hľadieť a hľadieť, ale nebudete vidieť. Tomuto ľudu otupelo srdce: ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom neporozumeli a neobrátili sa— aby som ich neuzdravil. Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že počujú. Amen, hovorím vám, že mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy počujete, a nepočuli.“ (Matúš 13: 10–17).

Od tejto doby, keď Ježiš hovoril v podobenstvách, vysvetľoval ich iba svojim učeníkom. Ale tí, ktorí neustále odmietali Jeho posolstvo, zostali vo svojej duchovnej slepote. Jasne rozlišoval medzi tými, ktorí dostali „uši na počúvanie“ a tými, ktorí vytrvali v nevere - stále počúvali, ale nikdy skutočne nevnímali, ako je napísané v 2. Timoteovi 3:7: „ stále sa učia, a nikdy nemôžu spoznať pravdu“. Učeníkom bol daný dar duchovného rozlišovania, vďaka ktorému im boli veci Ducha objasnené. Pretože prijali pravdu od Ježiša, dostalo sa im viac pravdy. To isté platí aj dnes pre veriacich, ktorým bol daný dar Ducha Svätého, ktorý nás uvádza do všetkej pravdy (Ján 16:13). Otvoril naše oči svetlu pravdy a naše uši sladkým slovám večného života.

Náš Pán Ježiš pochopil, že pravda nie je sladká hudba pre všetky uši. Jednoducho povedané, existujú ľudia, ktorí nemajú skutoční záujem pochopiť hlboké Božie veci. Prečo teda hovoril v podobenstvách? Pre tých, ktorí majú skutočný hlad po Bohu, je podobenstvo účinným a nezabudnuteľným prostriedkom na sprostredkovanie božích právd. Podobenstvá nášho Pána obsahujú veľké množstvo pravdy v niekoľkých málo slovách - a na jeho podobenstvá bohaté na obrazy sa ľahko nezabúda. Podobenstvo je teda požehnaním pre tých, ktorí majú ochotné uši. Ale pre tých, ktorí majú otupené srdce a uši pomalé počuť, je podobenstvo tiež vyhlásením súdu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo Ježiš učil v podobenstvách?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries