settings icon
share icon
Otázka

V ktorom roku zomrel Ježiš?

Odpoveď


Ježišova smrť a jeho následné zmŕtvychvstanie sú najdôležitejšie udalosti od stvorenia sveta. Práve skrze Kristovu smrť si Boh vzal tých, ktorí boli od neho „odcudzení“ kvôli hriechu, a „teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných“ (Kolosanom 1:21-22). A skrze Kristovo vzkriesenie nám Boh milosrdne „znovuzrodil pre živú nádej“ (1. Petrov 1:3). Tak ako pri väčšine udalostí, ktoré zaznamenáva, Biblia nám neuvádza presný dátum Ježišovej smrti. Môžeme ho však určiť s dostatočnou presnosťou.

Aj keď sa svetová časová os historicky delí na roky pred Kristom a po Kristovi (anno domini – „v roku nášho Pána“), Ježiš Kristus sa v skutočnosti narodil medzi rokmi 6 a 4 pred Kristom. K tomuto dátumu sme dospeli na základe smrti Herodesa Veľkého, ktorý bol prokurátorom Judey od roku 47 pred Kristom až do svojej smrti v roku 4 pred Kristom. Práve „po Herodesovej smrti“ bolo Jozefovi a Márii s malým Ježišom povedané, aby sa vrátili z Egypta do Izraela (Matúš 2:19).

Rok Ježišovej smrti nám umožňuje presne určiť niekoľko faktorov. Na základe historickej poznámky v Lukášovi 3:1 vieme, že Ján Krstiteľ začal svoju službu v roku 26 n. l. Ježiš pravdepodobne začal svoju službu krátko po tom, ako ju začal Ján. Ježiš potom slúžil približne ďalšie tri a pol roka. Jeho služba teda skončila približne v rokoch 29-30 n. l.

Je známe, že Poncius Pilát vládol v Judei v rokoch 26-36 n. l. Ukrižovanie sa odohralo počas Paschy (Marek 14:12) a táto skutočnosť spolu s astronomickými údajmi (židovský kalendár bol založený na mesiaci) zužuje pole na dva dátumy - 7. apríl 30 n. l. a 3. apríl 33 n. l. Existujú vedecké argumenty, ktoré podporujú oba dátumy; neskorší dátum (33 n. l.) by si vyžadoval, aby mal Ježiš dlhšiu službu a začal ju neskôr. Skorší dátum (30 n. l.) by sa zdal byť viac v súlade s tým, čo o začiatku Ježišovej služby vyvodzujeme z Lukáša 3:1.

Od čias Krista sa na svetovej scéne udialo veľa, ale nič nezatienilo veľkosť a význam toho, čo sa stalo v roku 30 n. l. - smrť a zmŕtvychvstanie Spasiteľa sveta.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

V ktorom roku zomrel Ježiš?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries