settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená, že Ježiš je synom Dávida?

Odpoveď


Sedemnásť veršov v Novom zákone opisuje Ježiša ako „syna Dávida“. Vyvstáva však otázka, ako by mohol byť Ježiš synom Dávidovým, keď David žil približne 1000 rokov pred Ježišom? Odpoveď je, že Kristus (Mesiáš) bol naplnením proroctva o Dávidovom semene (2. Samuelova 7:12-16). Ježiš bol zasľúbený Mesiáš, čo znamenalo, že bol zo semena Dávida. Matúš 1 poskytuje genealogický dôkaz, že Ježiš bol priamym potomkom Dávida prostredníctvom Jozefa, Ježišovho zákonného otca. Genealógia v Lukášovej 3. kapitole uvádza Ježišov rodokmeň prostredníctvom Jeho matky Márie. Ježiš je Dávidovým potomkom, adopciou skrze Jozefa a krvou cez Máriu. V prvom rade však, keď bol Kristus označovaný ako syn Dávidov, bolo to odkazom na jeho mesiášsky titul, ako o ňom prorokoval Starý zákon.

Ľudia, ktorí vo viere hľadali milosrdenstvo, alebo uzdravenie, Ježiša viackrát oslovovali ako „Pane, syn Dávidov“. Žena, ktorej dcéru trápil démon (Matúš 15:22), dvaja slepci pri ceste (Matúš 20:30) a slepý Bartimeus (Marek 10:47), všetci kričali na syna Dávida. Čestné tituly, ktoré Mu udelili, deklarovali ich vieru v Neho. Nazývať ho „Pánom“ vyjadrovalo ich vieru v Jeho božstvo, nadvládu a moc, a keď Ho nazývali „synom Dávidovým“, vyznávali Ho ako Mesiáša.

Farizeji tiež pochopili, čo sa tým myslelo, keď počuli ľudí nazývať Ježiša „synom Dávidovým“. Ale na rozdiel od tých, ktorí vo viere volali, boli tak zaslepení vlastnou pýchou a nepochopením Písma, že nevideli to, čo videli slepí žobráci - že tu bol Mesiáš, na ktorého údajne čakali celý život. Nenávideli Ježiša, pretože im nevzdal úctu, ktorú si podľa nich zaslúžili. Keď teda počuli, ako ľudia oslavujú Ježiša ako Spasiteľa, rozzúrili sa (Matúš 21:15) a plánovali Ho zničiť (Lukáš 19:47).

Ježiš ďalej zmiatol zákonníkov a farizejov tým, že ich požiadal, aby vysvetlili význam tohto názvu. Ako sa mohlo stať, že Mesiáš je synom Dávida, keď ho sám Dávid označuje za „môjho Pána“ (Marek 12:35–37)? Učitelia zákona na otázku samozrejme nevedeli odpovedať. Ježiš tým odhalil neschopnosť židovských vodcov ako učiteľov a ich ignoranciu toho, čo Starý zákon učil

o skutočnej povahe Mesiáša.

Ježiš Kristus, jediný Boží Syn a jediný prostriedok spásy pre svet (Skutky 4:12), je tiež synom Dávidovým, a to tak vo fyzickom, ako aj v duchovnom zmysle.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená, že Ježiš je synom Dávida?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries