settings icon
share icon
Otázka

Čím je Ježiš Kristus jedinečný?

Odpoveď


1. Je jediným, jedinečným Božím Synom (Žalm 2:7, 11-12; Ján 1:14; Lukáš 1:35).

2. Je večný. Existoval od večnosti, existuje v prítomnosti a bude existovať po celú večnosť v budúcnosti (Ján 1:1–3, 14, 8:58).

3. Ježiš je jediný, kto niesol naše hriechy, aby sme ich mohli mať odpustené a byť zachránení (Izaiáš 53; Matúš 1:21; Ján 1:29; 1. Petra 2:24; 1. Korinťanom 15:1-3) .

4. Ježiš je jediná cesta k Otcovi (Ján 14:6; Skutky 4:12; 1. Timotejovi 2:5); neexistuje iný spôsob spásy. Je jediným spravodlivým, ktorý svoju dokonalú spravodlivosť vymenil za náš hriech (2. Korinťanom 5:21).

5. Jediný Ježiš mal moc nad svojou vlastnou smrťou i životom (Ján 2:19, 10: 17-18). Jeho vzkriesenie nebolo „duchovné“, ale bolo fyzické (Lukáš 24:39). Jeho vzkriesenie z mŕtvych Ho charakterizovalo ako jedinečného Božieho Syna (Rimanom 1:4).

6. Jedine Ježiš prijal uctievanie ako rovný s Otcom (Ján 20:28–29; Filipanom 2:6) a Boh Otec skutočne hovorí, že Synovi treba vzdať rovnakú úctu, aká je vzdávaná Bohu (Ján 5:22). Všetci ostatní, či už Ježišovi učeníci, alebo anjelské bytosti oprávnene odmietajú toto uctievanie (Skutky 10:25–26; Skutky 14:14–15; Matúš 4:10; Zjavenie 19:10, 22:9).

7. Ježiš má moc dať život tomu, komu chce (Ján 5:21).

8. Otec zveril všetok súd Ježišovi (Ján 5:22).

9. Ježiš bol s Otcom a priamo sa podieľal na stvorení a Jeho ruka drží všetky veci pohromade (Ján 1:1–3; Efezanom 3:9; Hebrejom 1:8–10; Kolosanom 1:17 ).

10. Je to Ježiš, ktorý bude vládnuť svetu na konci tohto súčasného veku (Hebrejom 1:8; Izaiáš 9: 5-6; Daniel 2:35, 44; Zjavenie 19:11–16).

11. Jedine Ježiš sa narodil z panny, počatej Duchom Svätým (Izaiáš 7:14; Matúš 1:20-23; Lukáš 1: 30-35).

12. Je to Ježiš, ktorý ukázal, že má Božie vlastnosti napr.: Moc odpúšťať hriechy a uzdravovať chorých (Matúš 9:1–7)]; moc upokojiť vietor a vlny (Marek 4:37–41; Žalm 89:9-10); dokonale nás pozná (Žalm 139; Ján 1:46–50, 2:23–25), kriesi mŕtvych (Ján 11; Lukáš 7:12–15, 8:41–55).

13. Existuje veľké množstvo proroctiev týkajúcich sa Mesiášovho narodenia, života, vzkriesenia, osoby a poslania. Všetky naplnil On a nikto iný (Izaiáš 7:14; Micheáš 5:1; Žalm 22; Zachariáš 13: 7; Izaiáš 9:6–7; Izaiáš 53; Žalm 16:10).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čím je Ježiš Kristus jedinečný?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries