settings icon
share icon
Otázka

Aký význam má Kristova krv?

Odpoveď


Slovné spojenie „Kristova krv“ je v Novom zákone použité niekoľkokrát a je vyjadrením obetnej smrti, ktorú Pán Ježiš podstúpil, aby nás zmieril s Bohom. Je napísané, že Spasiteľ doslova krvácal na kríži, že krvácal a zomrel za hriešnikov. Kristova krv má moc odčiniť nekonečný počet hriechov spáchaných nekonečným množstvom ľudí v priebehu vekov a všetci, ktorých viera spočíva v Jeho krvi, budú spasení.

Význam Kristovej krvi ako prostriedku odčinenia hriechov má svoj pôvod v Mojžišovom zákone. Raz za rok mal kňaz na chrámovom oltári obetovať krv zvierat za hriechy ľudu. „Takto sa podľa zákona skoro všetko očisťuje krvou a bez preliatia krvi niet odpustenia.“ (Hebrejom 9:22). Bola to však obeť, ktorá mala obmedzenú účinnosť, a preto sa obete museli vykonávať znova a znova. Toto bola predzvesť obete „raz a navždy“, ktorú priniesol na kríži Ježiš (Hebrejom 7:27). Akonáhle bola táto obeť vykonaná, už nebola potrebná krv býkov a kozlov.

Kristova krv je základom Novej zmluvy. V tú noc, keď išiel na kríž, Ježiš ponúkol svojim učeníkom kalich vína a povedal: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás“ (Lukáš 22:20). Víno v pohári symbolizovalo Kristovu krv, ktorá sa mala vyliať za všetkých, ktorí v Neho kedy verili. Keď vylial svoju krv na kríži, Ježiš odstránil požiadavku Starej zmluvy neustále obetovať zvieratá. Ich krv nepostačovala na pokrytie hriechov ľudí, pretože hriech proti svätému a nekonečnému Bohu si vyžaduje svätú a nekonečnú obetu. „A predsa z roka na rok pripomínajú hriechy, lebo krv býkov a kozlov nemôže zahladiť hriechy.“(Hebrejom 10: 3,4). Zatiaľ čo krv býkov a kozlov bola „pripomienkou“ hriechu, „drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista“(1. Petra 1:19), bol v plnej výške splatený dlh za náš hriech, ktorý dlhujeme Bohu a nepotrebujeme tak už ďalšiu obeť za hriech. Keď Ježiš umieral, povedal: „Je dokonané“, a myslel tým práve to, že celé dielo vykúpenia bolo dokončené raz navždy, „raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie.“ (Hebrejom 9:12).

Nielenže nás Ježišova krv vykúpila z hriechu a večného zatratenia, ale „očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.“ (Hebrejom 9:14). To znamená, že teraz sme oslobodení nielen od prinášania obetí, ktoré sú nedostatočné na dosiahnutie spásy, ale aj od spoliehania sa na bezcenné a neplodné skutky tela, ktorými by sme sa chceli zapáčiť Bohu. Pretože nás Kristova krv vykúpila, sme teraz v Kristovi novým stvorením (2. Korintským 5:17) a vďaka Jeho krvi sme oslobodení od hriechu, aby sme slúžili živému Bohu, oslavovali Ho a navždy sa z Neho radovali.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký význam má Kristova krv?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries