Bol Ježiš Kristus ženatý?Otázka: Bol Ježiš Kristus ženatý?

Odpoveď:
Ježiš Kristus určite nebol ženatý. Dnes existujú populárne mýty, ktoré hovoria, že Kristus bol ženatý s Máriou Magdalénou. Tento mýtus je absolútne nepravdivý a nemá žiaden teologický, historický alebo biblický podklad. Zatiaľ čo sa niekoľko gnostických evanjelií zmieňuje o tom, že Ježiš mal blízky vzťah s Máriou Magdalénou, žiaden z nich priamo neuvádza, že Ježiš bol ženatý s Máriou Magdalénou, alebo mal nejaké romantické zapletenie s ňou. Najbližšie, k čomu sa dostali je výrok, že Ježiš pobozkal Máriu Magdalénu, čo ľahko môže byť iba narážkou na „priateľský bozk.“ Okrem toho, aj keby sa v gnostických evanjeliách priamo uvádzalo, že Ježiš bol ženatý s Máriou Magdalénou, ony nemajú žiadnu autoritu, lebo gnostické evanjeliá boli dokázané ako falšované, aby vytvorili gnostický pohľad na Ježiša.

Keby Ježiš bol ženatý, Biblia by o tom hovorila alebo by tam bolo nejaké jednoznačné vyjadrenie k tejto skutočnosti. Písmo by úplne nemlčalo o takej dôležitej otázke. Biblia spomína Ježišovu matku, adoptívneho otca, polu-bratov a polu-sestry. Prečo by prehliadlo skutočnosť, že Ježiš mal manželku? Tí, ktorí veria/učia, že Ježiš bol ženatý, robia tak v snahe „zľudštiť“ Ho, aby Ho urobili obyčajnejším a podobnejším všetkým ostatným. Ľudia jednoducho nechcú veriť, že Ježiš bol Boh v tele (Ján 1:01; 14; 10:30). Tak si vymýšľajú a veria mýtom o Ježišovi, že bol ženatý, mal deti a bol obyčajný človek.

Sekundárna otázka by bola: „Mohol byť Ježiš Kristus ženatý?“ Nie je na tom nič hriešne, ak je niekto ženatý. Nie je na tom nič hriešne, ak niekto má sexuálny vzťah v manželstve. Takže, áno, Ježiš mohol byť ženatý a ešte stále zostať bezhriešny Baránok Boží a Spasiteľ sveta. Súčasne, nie je tam žiaden biblický dôvod pre Ježišove manželstvo. To však nie je dôvod tejto diskusie. Tí, ktorí veria, že Ježiš bol ženatý, neveria, že bol bez hriechu alebo že bol Mesiáš. Oženiť sa a mať deti nebol dôvod, prečo Boh poslal Ježiša. Marek 10:45 nám hovorí, prečo Ježiš prišiel: „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.“Návrat na slovenskú domovskú stránkuBol Ježiš Kristus ženatý?