settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Ježiš je naším sprostredkovateľ?

Odpoveď


Sprostredkovateľ je ten, kto sprostredkúva, teda ten, kto pôsobí ako sprostredkovateľ, ktorý spolupracuje s protichodnými stranami, aby sa dosiahlo urovnanie sporu. Sprostredkovateľ sa snaží ovplyvniť nezhody medzi dvoma stranami s cieľom vyriešiť spor. Medzi ľuďmi a Bohom je len jeden sprostredkovateľ, a tým je Ježiš Kristus. V tomto článku sa dozvieme, prečo má Boh s nami spor, prečo je Ježiš naším sprostredkovateľ a prečo sme odsúdení na zánik, ak sa pokúšame pred Bohom zastupovať sami seba.

Boh má s nami spor kvôli hriechu. Hriech je v Biblii opísaný ako prestúpenie Božieho zákona (1. Jánov 3:4) a vzbura proti Bohu (5. Mojžišova 9:7; Jozua 1:18). Boh nenávidí hriech a hriech stojí medzi nami všetkými a ním. „Nieto spravodlivého, niet ani jedného“ (Rimanom 3:10). Všetci ľudia sú hriešnici na základe hriechu, ktorý sme zdedili od Adama, ako aj na základe hriechu, ktorý páchame každý deň. Jediným spravodlivým trestom za tento hriech je smrť (Rimanom 6:23), a to nielen fyzická smrť, ale aj večná smrť (Zjavenie 20:11-15). Oprávneným trestom za hriech je večnosť v pekle.

Nič, čo by sme mohli urobiť sami, by nestačilo na to, aby sme sa stali prostredníkom medzi nami a Bohom. Žiadne dobré skutky ani dodržiavanie zákona nás neurobia dostatočne spravodlivými, aby sme mohli stáť pred svätým Bohom (Izaiáš 64:6; Rimanom 3:20; Galaťanom 2:16). Bez prostredníka sme odsúdení stráviť večnosť v pekle, pretože sami o sebe nie sme schopní spasenia z našich hriechov. Napriek tomu existuje nádej! „Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš“ (1. Timotejovi 2:5). Ježiš zastupuje tých, ktorí v neho vložili svoju dôveru pred Božím trónom milosti. Je naším prostredníkom, podobne ako obhajca sprostredkúva svojho klienta a hovorí sudcovi: „Vaša ctihodnosť, môj klient je nevinný vo všetkých obvineniach, ktoré sú proti nemu vznesené.“ To platí aj pre nás. Jedného dňa budeme stáť pred Bohom, ale budeme tak robiť ako úplne odpustení hriešnici vďaka Ježišovej smrti za nás. „Obhajca“ vzal trest na seba za nás!

Ďalší dôkaz tejto potešujúcej pravdy vidíme v liste Hebrejom 9:15: „A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby prisľúbenie večného dedičstva dosiahli všetci, čo sú povolaní — lebo podstúpil smrť, aby ich vykúpil z previnení spáchaných počas prvej zmluvy.“ Práve vďaka veľkému Prostredníkovi môžeme stáť pred Bohom oblečení v spravodlivosti samotného Krista. Na kríži Ježiš vymenil náš hriech za svoju spravodlivosť (2. Korinťanom 5:21). Jeho sprostredkovanie je jediným prostriedkom spasenia.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Ježiš je naším sprostredkovateľ?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries