settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Ježiš je priateľom hriešnikov?

Odpoveď


To, že Ježiš je priateľom hriešnikov, znamená, že je naším priateľom a čaká na to, aby sme uznali jeho prítomnosť a dostupnosť. Božia láska k nám je takmer nepredstaviteľná. Keď sa zamyslíme nad Ježišovým vtelením - jeho odchodom z neba, aby sa narodil ako bezmocné ľudské dieťa, aby rástol a prežíval život medzi nami - začneme si uvedomovať hĺbku tejto lásky. Keď k tomu pridáme jeho obetavú smrť na kríži, je to ohromujúce.

Aby bol Ježiš „priateľom hriešnikov“, podriadil sa životu v padlom, skazenom svete „lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu“ (Rimanom 3:23). Napriek nášmu hriešnemu stavu Ježiš túži po vzťahu s nami.

Fráza „priateľ hriešnikov“ pochádza z paralelných pasáží v evanjeliách. „Ku komu prirovnám ľudí tohto pokolenia, komu sa podobajú? Podobajú sa deťom, ktoré sedia na námestí a pokrikujú na seba: Pískali sme vám — a netancovali ste, nariekali sme — a neplakali ste. Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno, a hovoríte: ‚Je posadnutý.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte: ‚Žráč a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov.‘“ (Lukáš 7:31-34; porov. Matúš 11:16-19).

V tomto úryvku Ježiš poukazuje na úroveň duchovnej nezrelosti u tých, ktorí sa považovali za „spravodlivých“ a najviac „duchovných“. Svoje postavenie zakladali na prísnom dodržiavaní rituálov, zákona a vonkajšieho vzhľadu namiesto skutočného pochopenia Božieho srdca a vzťahu s ním. Kritizovali Ježiša za to, že trávil čas s vyvrheľmi a „spoločensky neprijateľnými“ ľuďmi, a nazývali ho „priateľom hriešnikov“.

Príbeh o stratenej ovci ukazuje dôležitosť stratených a zraniteľných, tých, ktorí sa zatúlali z miesta bezpečia. Pre Boha sú stratené ovce také dôležité, že ich bude hľadať, kým ich nenájde a neprivedie späť do bezpečia. „Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizeji a zákonníci však reptali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Vtedy im povedal toto podobenstvo: „Ak niekto z vás má sto oviec a jednu z nich stratí, či nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde?“ (Lukáš 15:1-4).

Ježiš jasne povedal, že „prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo“ (Lukáš 19:10). Bol ochotný stýkať sa s tými, ktorí podľa noriem pokriteckých farizejov neboli dosť dobrí. Ale boli to tí, ktorí boli otvorení počúvať Krista, a na tých Bohu záležalo!

Matúš 9:10-13 rozpráva o inom prípade, keď sa Ježišovi náboženskí vodcovia posmievali pre jeho združenia. On im odpovedá slovami: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (verš 13).

V Lukášovi 4:18-19 Ježiš cituje Izaiáša 61:1-2: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pána.“ Aby mohol Ježiš hlásať dobrú správu chudobným, väzňom, slepým a utláčaným, musel s nimi mať nejaký kontakt.

Ježiš neschvaľoval hriech a nezúčastňoval sa na deštruktívnom správaní bezbožných. Ako „priateľ hriešnikov“ Ježiš ukázal, že „Božia dobrota ťa vedie k pokániu“ (Rimanom 2:4). Ježiš viedol dokonalý, bezhriešny život a mal „na zemi moc odpúšťať hriechy“ (Lukáš 5:24). Vďaka tomu máme možnosť zažiť premenu srdca a života.

Ježiš, náš priateľ, trávil čas s hriešnikmi nie preto, aby sa pripojil k ich hriešnym cestám, ale aby im predstavil dobrú správu, že odpustenie je dostupné. Mnohí hriešnici boli premenení jeho slovami o živote - Zachej je toho najlepším príkladom (Lukáš 19:1-10).

Keď Ježišovi nepriatelia nazvali Ježiša „priateľom hriešnikov“, mysleli to ako urážku. Na svoju slávu a náš večný úžitok Ježiš znášal takéto urážky a stal sa „priateľ, čo sa pripúta viac než brat“ (Príslovia 18:24).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Ježiš je priateľom hriešnikov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries