settings icon
share icon
Otázka

Aký je význam kríža?

Odpoveď


V podstate je zmyslom kríža smrť. Približne od 6. storočia pred naším letopočtom až do 4. storočia nášho letopočtu bol kríž nástrojom popravy, ktorý mal za následok smrť tými najmučivejšími a najbolestivejšími spôsobmi. Pri ukrižovaní bol človek buď priviazaný, alebo pribitý na drevený kríž a ponechaný visieť až do smrti. Smrť bola pomalá a neznesiteľne bolestivá. Vďaka Kristovi a jeho smrti na kríži je však význam kríža dnes úplne iný.

V kresťanstve je kríž priesečníkom Božej lásky a jeho spravodlivosti. Ježiš Kristus je Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta (Ján 1:29). Odkaz na Ježiša ako Božieho Baránka poukazuje na ustanovenie židovskej Paschy v 2. Mojžišovej 12. Izraelitom bolo prikázané obetovať nepoškvrneného baránka a krvou tohto baránka potrieť stĺpy dverí svojich domov. Krv mala byť znamením pre anjela smrti, aby „prešiel“ cez daný dom a nechal tých, ktorí boli pokrytí krvou, v bezpečí. Keď Ježiš prišiel k Jánovi, aby sa dal pokrstiť, Ján ho spoznal a zvolal: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!“ (Ján 1:29), čím ho identifikoval a identifikoval Boží plán, aby bol obetovaný za hriech.

Niekto by sa mohol pýtať, prečo musel Ježiš vôbec zomrieť. Toto je hlavné posolstvo Biblie - príbeh vykúpenia. Boh stvoril nebo a zem, stvoril muža a ženu na svoj obraz a umiestnil ich do rajskej záhrady, aby boli jeho správcami na zemi. Kvôli pokušeniam satana (hada) však Adam a Eva zhrešili a odpadli od Božej milosti. Okrem toho preniesli prekliatie hriechu na svoje deti, takže každý zdedil ich hriech a vinu. Boh Otec poslal na svet svojho jediného Syna, aby prijal ľudské telo a stal sa Spasiteľom svojho ľudu. Ježiš, narodený z panny, sa vyhol prekliatiu pádu, ktorým sú nakazené všetky ostatné ľudské bytosti. Ako bezhriešny Boží Syn mohol poskytnúť nepoškvrnenú obeť, ktorú Boh vyžaduje. Božia spravodlivosť si vyžadovala súd a trest za hriech; Božia láska ho pohla k tomu, aby poslal svojho jediného Syna ako zmiernu obetu za hriech.

Vďaka Ježišovej vykupiteľskej obeti na kríži majú tí, ktorí veria a dôverujú v neho jediného, zaručený večný život (Ján 3:16). Ježiš však vyzval svojich nasledovníkov, aby vzali svoj kríž a nasledovali ho (Matúš 16:24). Tento koncept „nesenia kríža“ dnes stratil veľa zo svojho pôvodného významu. Zvyčajne používame „nesenie kríža“ na označenie nepríjemnej alebo obťažujúcej okolnosti (napríklad „môj nepokojný tínedžer je kríž, ktorý musím niesť“). Musíme však mať na pamäti, že Ježiš vyzýva svojich učeníkov, aby sa zapojili do radikálneho sebazaprenia. Kríž znamenal pre človeka 1. storočia len jednu vec - smrť. „Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho“ (Matúš 16:25). List Galaťanom opakuje túto tému smrti hriešneho ja a povstania, aby sme kráčali v novom živote skrze Krista: „Ja som však skrze Zákon umrel Zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som ukrižovaný. 20 Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa.“ (Galaťanom 2:19-20).

Na svete sú miesta, kde sú kresťania pre svoju vieru prenasledovaní, dokonca až na smrť. Vedia, čo to znamená niesť svoj kríž a nasledovať Ježiša veľmi reálne. Pre tých, ktorí nie sú prenasledovaní takýmto spôsobom, stále platí požiadavka zostať verní Kristovi. Aj keď nikdy nebudeme povolaní priniesť najvyššiu obeť, musíme byť ochotní urobiť to z lásky k Tomu, ktorý nás zachránil a dal za nás svoj život.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je význam kríža?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries