Mal Ježiš bratov a sestry (súrodencov)?Otázka: Mal Ježiš bratov a sestry (súrodencov)?

Odpoveď:
Ježišovi bratia sú spomenutí v niekoľkých veršoch Biblie. Matúš 12:46, Lukáš 8:19 a Marek 3:31 hovorí, že Ježišova matka a bratia ho prišli pozrieť. Biblia nám hovorí, že Ježiš mal štyroch bratov: Jakub, Jozef, Šimon a Júda (Matúš 13:55). Biblia nám tiež hovorí, že Ježiš mal sestry, ale nie sú pomenované, ani ich počet nie je známy (Matúš 13:56). V Jánovi 7:1-10, Jeho bratia šli na slávnosť, kým Ježiš zostáva pozadu. V Skutkoch 1:14, sú Jeho bratia a matka opísaní, že sa modlia s učeníkmi. V Galatským 1:19 sa spomína, že Jakub bol Ježišov brat. Najprirodzenejší uzáver z týchto oddielov je, že Ježiš mal skutočne pokrvných polo-súrodencov.

Niektorí rimo-katolíci tvrdia, že títo „bratia“ boli vlastne Ježišovi bratranci. Avšak, na každom mieste sa používa špeciálne grécke slovo pre „brat“. Zatiaľ, čo toto slovo môže odkazovať na iných príbuzných, jeho normálny a doslovný význam je fyzický brat. Existovalo grécke slovo pre „bratranca“, a to nebolo použité. Ďalej, ak by oni boli Ježišovi bratranci, prečo by boli tak často opísaní ako tí, čo sú s Máriou, matkou Ježišovou? Nie je nič v súvislosti s Jeho matkou a bratmi, prichádzajúcimi Ho vidieť, čo by naznačovalo, že oni boli niekým iným než Jeho doslovní, pokrvní príbuzní, polu-bratia.

Druhý rimo-katolícky argument je, že Ježišovi bratia a sestry boli Jozefove deti z predchádzajúceho manželstva. Celá teória o Jozefovi, že je podstatne starší od Márie, pretože bol predtým ženatý, mal viac detí, a potom ovdovel predtým ako si vzal Máriu za ženu, je výmysel bez biblického podkladu. Problém s týmto je, že Biblia nedáva ani náznak k tomu, že Jozef bol ženatý, alebo mal deti skôr, než sa oženil s Máriou. Ak mal Jozef najmenej šesť detí, než sa oženil s Máriou, prečo nie sú spomenuté na ceste Jozefa a Márie do Betlehema (Lukáš 2:4-7) alebo ich ceste do Egypta (Matúš 2:13-15), alebo na ich ceste späť do Nazareta (Matúš 2:20-23)?

Nie je žiaden biblický dôvod sa domnievať, že títo súrodenci sú niekým iným než skutočnými deťmi Jozefa a Márie. Tí, ktorí odporujú myšlienke, že Ježiš mal polu-bratov a polu-sestry, tvrdia, nie preto, že sa o tom dočítali z Písma, ale z predpojatosti konceptu večného panenstva Márie, čo je samo osebe nepochybne nebiblické: „(Jozef) neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš.“ (Matúš 1:25). Ježiš mal polu-súrodencov, polu-bratov a polu-sestry, ktorí boli deťmi Jozefa a Márie. To je jasné a jednoznačné učenie z Božieho slova.Návrat na slovenskú domovskú stránkuMal Ježiš bratov a sestry (súrodencov)?