settings icon
share icon
Otázka

Mal Ježiš bratov a sestry (súrodencov)?

Odpoveď


Ježišovi bratia sa spomínajú v niekoľkých veršoch Biblie. Matúš 12:46, Lukáš 8:19 a Marek 3:31 hovoria o tom, ako za Ježišom prišla Jeho matka a Jeho bratia. Biblia uvádza, že Ježiš mal štyroch bratov: Jakuba, Jozefa, Šimona a Júdu (Matúš 13:55). Biblia tiež spomína, že Ježiš mal sestry, ale nevieme, ako sa volali, ani koľko ich bolo (Matúš 13:56). V Jánovi 7:1-10 Ježišovi bratia idú na slávnosť, zatiaľ čo Ježiš zostáva pozadu. V Skutkoch 1:14 sa popisuje, ako sa Jeho matka a Jeho bratia modlia s učeníkmi. V Galaťanom 1:19 nachádzame zmienku o tom, že Jakub bol Ježišov brat. Z týchto úryvkov by sme prirodzene mohli dôjsť k záveru, že Ježiš mal skutočných pokrvných súrodencov.

Niektorí rímski katolíci tvrdia, že títo „bratia“ boli v skutočnosti Ježišovi bratranci. V každom zo spomínaných veršov sa však explicitne používa grécke slovo „brat“. Toto slovo sa niekedy mohlo vzťahovať aj na iných príbuzných, ale jeho bežným a doslovným významom je fyzický brat. V Gréčtine pre „bratranca“ existovalo samostatné slovo, no nevidíme, že by v týchto veršoch bolo použité. Ba čo viac, ak by skutočne išlo o Ježišových bratrancov, prečo by ich Biblia tak často spomínala pri Márii, Ježišovej matke? Keď sa pozrieme na kontext chvíľ, kedy za Ježišom prišla Jeho matka a Jeho bratia, nič nenaznačuje tomu, že by neboli jeho pokrvnými bratmi.

Druhý rímskokatolícky argument spočíva v tom, že Ježišovi bratia a sestry boli Jozefove deti z predchádzajúceho manželstva. Existuje celá teória o tom, že Jozef bol od Márie podstatne starší, a teda bol predtým ženatý, mal viacero detí a ovdovel. Je to však len výmysel, ktorý nie je nijako podložený Bibliou. Písmo nijakým spôsobom ani len nenaznačuje, že by bol Jozef už raz ženatý, alebo že by mal deti ešte predtým, než sa oženil s Máriou. Ak mal Jozef pred manželstvom s Máriou najmenej šesť detí, prečo sa o nich nehovorí pri ceste Jozefa a Márie do Betlehema (Lukáš 2:4-7), do Egypta (Matúš 2:13-15), alebo na ich ceste späť do Nazareta (Matúš 2:20-23)?

Biblia nám nedáva žiaden dôvod domnievať sa, že títo súrodenci sú niekým iným, než skutočnými deťmi Jozefa a Márie. Odporcovia myšlienky, že Ježiš mal pokrvných bratov a sestry, sa o tom nedočítali v Písme, ale vychádzajú z predpojatého konceptu o večnom panenstve Márie, ktorý je sám osebe zjavne nebiblický: „[Jozef] Nepoznal ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš.“ (Matúš 1:25). Ježiš mal pokrvných súrodencov, bratov aj sestry, ktorí boli deťmi Jozefa a Márie. To je jasné a jednoznačné učenie Božieho slova.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Mal Ježiš bratov a sestry (súrodencov)?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries