settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Ježiš je Boží jednorodený syn?

Odpoveď


Slovné spojenie „jednorodený Syn“ sa objavuje v Jánovi 3:16, kde čítame „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ (Ekumenický preklad). Slovo „jednorodený“ je preložené z gréckeho slova monogenes.Toto slovo môže byť preložené ako „jediný“ alebo „jednorodený“.

Toto slovíčko (jednorodený) spôsobuje problémy. Falošní učitelia zdôrazňujú toto slovo dôkaz ich falošného učenia, že Ježiš Kristus nie je Boh, že Ježiš nie je v podstate rovný Bohu ako druhá osoba z Trojice. Na základe slova „jednorodený“ tvrdia, že Ježiš je vytvorená bytosť, pretože len niekto, kto mal počiatok môže byť „splodený“. Toto však zlyháva na prekladoch. Dôležité je pozrieť sa na pôvodný význam gréckeho slova a nie lipnúť na slovíčkach použitých v prekladoch.

Takže čo vlastne monogenes znamená? Podľa „Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (BAGD, 3rd Edition)“ (Grécko-Anglický slovník Novej Zmluvy a inej rannokresťanskej literatúry), slovo monogenes má dve základné definície:

1. „vzťahuje sa bytosť jedinú svojho druhu vrámci určitého vzťahu“. Tento význam je použitý v Liste Hebrejom 11:17, keď sa pisateľ odkazuje na Izáka ako Abrahámovho „jednorodeného syna“. Abrahám mal viac ako jedného syna, ale Izák bol jediný, ktorý bol od Sáry a jediný syn zmluvy.

2. Druhá definícia „sa vzťahuje na bytosť jedinú/jedinečnú svojho druhy alebo triedy“. Tento význam použil Ján 3:16. Ján je jediný pisateľ Novej zmluvy, ktorý používa toto slovo, keď odkazuje na Ježiša (pozri aj Ján 1:14, 18; 3:16, 18; 1. Jána 4:9 ). Jánov hlavný záujem bolo dať najavo, že Ježiš je Syn Boha (Ján 20:31) a používa toto slovo na zvýraznenie Ježiša ako jedinečného Božieho Syna - ktorý má rovnakú božskú prirodzenosť ako Boh - ako protiklad veriacim, ktorí sú Boží synovia a dcéry skrze vieru.

Najdôležitejšie je pochopiť, že výrazy ako „Otec“ a „Syn“, ktoré opisujú Boha a Ježiša, sú len ľudské výrazy použité na to, aby nám pomohli lepšie pochopiť vzťah medzi dvoma rozdielnymi charaktermi Svätej Trojice. Ak chápete vzťah medzi ľudským otcom a synom, tak môžete čiastočne pochopiť vzťah medzi Prvou a Druhou Osobou z Trojice. Táto analógia sa zrúti ak by sme zašli príliš ďaleko a učili, ako niektoré kresťanské sekty (napríklad Svedkovia Jehovovi), že Ježiš bol doslovne „splodený“ ako „vyrobený“ či „stvorený“ Bohom Otcom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Ježiš je Boží jednorodený syn?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries