settings icon
share icon
Otázka

Čo mal Ježiš na mysli, keď povedal: „ JA SOM “?

Odpoveď


Ježiš v odpovedi na otázku farizejov „Kým sa robíš?“ odpovedal: „Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; aj videl a zaradoval sa“. „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov“ povedali mu Židia, „a videl si Abraháma?“„Amen, amen, hovorím vám“ odpovedal Ježiš, „skôr ako bol Abrahám, Ja som!“. „Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Ježiš sa však skryl a vyšiel z chrámu.“ Násilná reakcia Židov na Ježišove vyhlásenie „JA SOM“ naznačuje, že jasne pochopili, čo vyhlasuje - že sa stotožňuje s titulom „JA SOM“, ktorým sa Boh nazval v Exodus 3:14.

Keby Ježiš chcel len povedať, že existoval ešte pred Abrahámovými časmi, povedal by: „Pred Abrahámom som bol.“ Grécke slová „bol“ v prípade Abraháma a „som“ v prípade Ježiša sú celkom odlišné. Zo slov, ktoré vybral Duch, je zrejmé, že Abrahám bol „stvorený“, ale Ježiš existoval večne (Ján 1:1). Niet pochýb o tom, že Židia pochopili, čo hovorí, pretože vzali kamene, aby ho zabili, lebo „Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.“ (Ján 5:18). Takéto tvrdenie, ak nebolo pravdivé, bolo rúhaním a trestom, ktorý v takom prípade predpisoval Mojžišov zákon, bola smrť (3. Mojžišova 24:11–14). Ježiš sa však nedopúšťal žiadneho rúhania; Bol a je Boh, druhá Osoba Božia, po všetkých stránkach rovný Otcovi.

Ježiš použil rovnakú frázu „JA SOM“ v siedmich vyhláseniach o sebe. Vo všetkých siedmich kombinuje „JA SOM“ s mocnými metaforami, ktoré vyjadrujú Jeho spásonosný vzťah k svetu. Všetky sú uvedené v Jánovom evanjeliu. Sú to: JA SOM Chlieb života (Ján 6:35, 48, 51); JA SOM Svetlo sveta (Ján 8:12); JA SOM dvere k ovciam (Ján 10:7,9); JA SOM dobrý pastier (Ján 10:11, 14); SOM vzkriesenie a život (Ján 11:25); JA SOM Cesta, Pravda a Život (Ján 14:6); a JA SOM pravý vinič (Ján 15:1,5).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo mal Ježiš na mysli, keď povedal: „ JA SOM “?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries