settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Slovo sa stalo telom (Ján 1:14)?

Odpoveď


Pojem slovo sa v Biblii používa rôznymi spôsobmi. V Novom zákone sú dve grécke slová, ktoré sa prekladajú ako „slovo“: rhema a logos. Majú trochu odlišný význam. Rhema zvyčajne znamená „vyslovené slovo“. Napríklad v Lukášovi 1:38, keď anjel povedal Márii, že bude matkou Božieho Syna, Mária odpovedala: „Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova [rhema].“

Logos má však širší, filozofickejší význam. Tento termín sa používa v Jánovi 1. Zvyčajne znamená celkové posolstvo a používa sa väčšinou v súvislosti s Božím posolstvom ľudstvu. Napríklad v Lukášovi 4:32 sa píše, že keď Ježiš učil ľudí, „žasli nad jeho učením, lebo v jeho slove [logos] bola moc“. Ľudia žasli nielen nad konkrétnymi slovami, ktoré Ježiš zvolil, ale nad jeho celkovým posolstvom.

„Slovo“ (logos) v Jánovi 1 sa vzťahuje na Ježiša. Ježiš je celkové Posolstvo - všetko, čo chce Boh odovzdať človeku. Prvá kapitola Jánovho evanjelia nám umožňuje nahliadnuť do vzťahu Otca a Syna predtým, ako Ježiš prišiel na zem v ľudskej podobe. On existoval už predtým s Otcom (verš 1), podieľal sa na stvorení všetkého (verš 3) a je „v ňom bol život a život bol svetlom ľudí“ (verš 4). Slovo (Ježiš) je úplným stelesnením všetkého, čo je Boh (Kolosanom 1:19; 2:9; Ján 14:9). Boh Otec je však Duch. Ľudským okom je neviditeľný. Posolstvo lásky a vykúpenia, ktoré Boh vyslovil prostredníctvom prorokov, zostalo po stáročia nepovšimnuté (Ezechiel 22:26; Matúš 23:37). Ľudia ľahko prehliadali posolstvo neviditeľného Boha a pokračovali vo svojom hriechu a vzbure. Posolstvo sa teda stalo telom, prijalo ľudskú podobu a prišlo prebývať medzi nás (Matúš 1:23; Rimanom 8:3; Filipanom 2:5-11).

Gréci používali slovo logos na označenie „mysle“, „rozumu“ alebo „múdrosti“ človeka. Ján použil tento grécky pojem na vyjadrenie skutočnosti, že Ježiš, Druhá Osoba Trojice, je sebavyjadrením Boha svetu. V Starom zákone Božie slovo uviedlo do života vesmír (Žalmy 33:6) a zachránilo núdznych (Žalmy 107:20). V prvej kapitole svojho evanjelia Ján vyzýva Židov i pohanov, aby prijali večného Krista.

Ježiš v Lukášovi 20:9-14 povedal podobenstvo, aby vysvetlil, prečo sa Slovo muselo stať telom. „Potom začal rozprávať ľudu toto podobenstvo: „Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. Keď prišiel čas, poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel z úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a poslali späť naprázdno. Potom k nim poslal druhého sluhu. Aj toho zbili, potupili a vrátili naprázdno. Poslal aj tretieho a aj toho doráňali a vyhodili. Vtedy pán vinice povedal: ‚Čo mám robiť? Pošlem svojho milovaného syna. K nemu azda budú mať úctu.‘ No keď ho vinohradníci zazreli, poradili sa medzi sebou a povedali si: ‚Toto je dedič. Zabime ho, aby dedičstvo ostalo nám.‘“

V tomto podobenstve Ježiš pripomínal židovským vodcom, že odmietli prorokov a teraz odmietajú aj Syna. Logos, Božie slovo, sa teraz malo ponúknuť všetkým, nielen Židom (Ján 10:16; Galaťanom 2:28; Kolosanom 3:11). Keďže Slovo sa stalo telom, máme veľkňaza, ktorý sa dokáže vcítiť do našich slabostí, ktorý bol pokúšaný vo všetkom tak ako my - a predsa nezhrešil (Hebrejom 4:15).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Slovo sa stalo telom (Ján 1:14)?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries