settings icon
share icon
Otázka

Je Ježiš Boh? Tvrdil Ježiš niekedy, že je Boh?

Odpoveď


V Biblii nenájdeme žiadnu zmienku o tom, že by Ježiš niekedy vyslovil slová: „Ja som Boh.” To však neznamená, že to o sebe nehlásal. Vezmime si napríklad Ježišove slová v Jánovi 10:30: „Ja a Otec sme jedno.” Stačí si všimnúť reakciu Židov na jeho tvrdenie a človek hneď pochopí, že Ježiš sa vyhlasuje za Boha. Práve kvôli tomu sa ho pokúsili ukameňovať: „za rúhanie a preto, že sa robíš Bohom, hoci si len človek” (Ján 10:33). Židia presne pochopili, za koho sa Ježiš vyhlasoval – za božstvo. Keď Ježiš zvolal: “Ja a Otec sme jedno,” snažil sa tým popísať, že majú s Otcom spoločnú podstatu. Ďalším príkladom je Ján 8:58, kde Ježiš vyhlásil: „Amen, amen, hovorím vám: Skôr ako bol Abrahám, ja som!” Židia to opäť počuli a okamžite začali siahať po kameňoch, aby ho potrestali za rúhanie tak, ako to nariaďoval Mojžišov zákon (Levitikus 24:16).

Ján zdôrazňuje koncept Ježišovej božskosti: „To Slovo [Ježiš] bolo Boh” a „Slovo sa stalo telom” (Ján 1:1, 14). Z týchto veršov je jasné, že Ježiš je vteleným Bohom. V Skutkoch 20:28 sa píše: „Dávajte pozor na seba i na celé stádo,... aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi." Kto si získal cirkev za cenu svojej vlastnej krvi? Ježiš Kristus. A v tom istom verši sa hovorí, že Boh si vykúpil cirkev svojou vlastnou krvou. Ježiš je teda Boh!

Učeník Tomáš Ježiša oslovuje „Pán môj a Boh môj” (Ján 20:28) a Ježiš ho neopravuje. List Títovi 2:13 nás povzbudzuje, aby sme očakávali príchod nášho Boha a Spasiteľa – Ježiša Krista (viď tiež 2 Petra 1:1). V liste Hebrejom 1:8 Otec vyhlasuje o Ježišovi: „O Synovi však [hovorí]: „Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva.““ Otec Ježiša oslovuje „Bože,“ čo naznačuje, že Ježiš aj naozaj Bohom je.

V Zjavení anjel prikazuje apoštolovi Jánovi, aby sa klaňal jedine Bohu (Zjavenie 19:10). V Písme niekoľkokrát vidíme, že Ježiš prijíma uctievanie (Matúš 2:11; 14:33; 28:9, 28:17; Lukáš 24:52; Ján 9:38). Nikdy ľudí nekarhá za to, že Ho uctievajú. Keby Ježiš nebol Bohom, prikázal by im, aby Ho neuctievali, rovnako ako to prikázal aj anjel v Zjavení. V Biblii je množstvo ďalších veršov a pasáží, ktoré svedčia o Ježišovom božstve.

Najdôležitejším dôvodom, prečo Ježiš musí byť Bohom, je ten, že ak by Bohom nebol, Jeho smrť by nestačila na splatenie dlhu za hriechy celého sveta (1 Jánov 2:2). Tento nekonečný dlh mohol zaplatiť jedine Boh. Jedine Boh mohol na seba vziať hriechy celého sveta (2 Korinťanom 5:21), zomrieť a byť vzkriesený – a tak dokázať svoje víťazstvo nad hriechom a nad smrťou.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je Ježiš Boh? Tvrdil Ježiš niekedy, že je Boh?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries