settings icon
share icon
Otázka

Kde Stará zmluva predpovedá Kristov príchod?

Odpoveď


V Starej zmluve sa nachádza mnoho proroctiev o Ježišovi Kristovi. Niektorí vykladači počítajú mesiánske proroctvá na stovky. V tomto článku sa nachádzajú tie najjednoznačnejšie a najdôležitejšie z nich.

Proroctvá o Ježišovom narodení – Izaiáš 7:14: „Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.“ Izaiáš 9:5: „Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja.“ Micheáš 5:1: „Ty však, Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, z teba mi vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch.“

Proroctvá o Ježišovej službe a smrti – Zachariáš 9:9: „Hlasne plesaj, dcéra Sion, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalem. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.“ Žalm 22:17-19: „Psy ma obkľúčili, zovrela ma tlupa zlosynov, prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si moje rúcho, o môj odev losujú.“

Pravdepodobne najjednoznačnejším proroctvom o Ježišovi je celá 53. kapitola Izaiáša. Nedá sa prehliadnuť najmä pasáž Izaiáš 53:3-7: „Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie; neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom.”

Proroctvo o „sedemdesiatich týždňoch“ v 9. kapitole proroka Daniela predpovedá presný dátum, kedy Ježiš, Mesiáš, bude zabitý. Izaiáš 50:6 presne opisuje bitie, ktoré podstúpil Ježiš. Zachariáš 12:10 predpovedá „prebodnutie“ Mesiáša, ktoré nastalo po tom, ako Ježiš zomrel na kríži. Mohli by sme vymenovať množstvo ďalších príkladov, ale tieto úplne postačia. Stará zmluva celkom určite predpovedá príchod Ježiša ako Mesiáša.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kde Stará zmluva predpovedá Kristov príchod?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries