settings icon
share icon
Otázka

Čo je kenóza?

Odpoveď


Termín „kenóza“ pochádza z gréckeho slova pre doktrínu Kristovho sebavyprázdnenia pri Jeho inkarnácii. Kenóza bola zrieknutie sa seba samého, nie vyprázdnenie božstva, ani výmena božstva za ľudstvo. Filipanom 2:7 nám hovorí, že „On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži“. Ježiš počas svojej pozemskej služby neprestal byť Bohom. Odložil však svoje nebeskú slávu, aj svoju nezávislú autoritu. Počas svojej pozemskej služby sa Kristus úplne podriadil vôli Otca.

V rámci kenózy Ježiš zažíval obmedzenia aké zažíva ľudstvo (Ján 4:6, 19:28). Boh nie je unavený ani smädný. Matúš 24:36 nám hovorí: „No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.“ Mohlo by nás zaujímať, že ak bol Ježiš Boh, ako by mohol nevedieť všetko, ako to vie Boh (Žalm 139:1–6)? Zdá sa, že keď bol Ježiš na zemi, vzdal sa používania niektorých zo svojich božských vlastností. Ježiš bol stále dokonale svätý, spravodlivý, milosrdný, milostivý, spravodlivý a milujúci, ale Ježiš v rôznej miere nebol vševediaci ani všemohúci.

Keď však ide o kenózu, často sa príliš zameriavame na to, čoho sa Ježiš vzdal. Kenóza sa zaoberá aj tým, čo Kristus na seba vzal. Ježiš na seba vzal ľudskú prirodzenosť a pokoril sa. Opustil slávu v nebi, aby sa stal človekom a bol usmrtený na kríži. Filipanom 2:6–8 vyhlasuje: „On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži.“ V konečnom akte pokory sa Boh vesmíru stal ľudskou bytosťou a zomrel za svoje stvorenie. Kenózou teda je, že Kristus preberá ľudskú prirodzenosť so všetkými jej obmedzeniami, ibaže bez hriechu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je kenóza?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries