Prečo sa Ježišove genealógie u Matúša a Lukáša tak odlišujú?Otázka: Prečo sa Ježišove genealógie u Matúša a Lukáša tak odlišujú?

Odpoveď:
Ježišova genealógia je uvedená na dvoch miestach v Písme: Matúš 1 a Lukáš 3:23-38. Matúš sleduje genealógiu od Ježiša po Abraháma. Lukáš sleduje genealógiu od Ježiša po Adama. Avšak, je dobrý dôvod veriť, že Matúš a Lukáš v skutočnosti sledujú úplne odlišné genealógie. Napríklad, Matúš dáva Jozefovmu otcovi meno Jakob (Matúš 1:16), zatiaľ čo Lukáš dáva Jozefovmu otcovi meno Heli (Lukáš 3:23). Matúš sleduje rodokmeň prostredníctvom Dávidovho syna, Šalamúna (Matúš 1:6), zatiaľ čo Lukáš sleduje rodokmeň prostredníctvom Dávidovho syna, Nathana (Lukáš 3:31). V skutočnosti, medzi Dávidom a Ježišom, jediné mená, ktoré majú genealógie spoločné, sú Šealtiel a Zorobábel (Matúš 1:12; Lukáš 3:27).

Niektorí poukazujú na tieto rozdiely, ako na dôkaz chýb v Biblii. Avšak, Židia boli starostliví strážcovia záznamov, a to najmä, keď išlo o genealógie. Je nepredstaviteľné, že Matúš a Lukáš mohli postaviť dve úplne protichodné genealógie v rovnakom rodokmeni. Opäť platí, že od Dávida po Ježiša, rodokmene sú úplne odlišné. Aj odkaz na Šealtiela a Zorobábela sa pravdepodobne vzťahuje na rôznych jedincov s rovnakými menami. Matúš uvádza Saltielovho otca ako Jekoniáša, zatiaľ čo Lukáš uvádza Saltielovho otca ako Neriho. Bolo by prirodzené, aby muž menom Saltiel pomenoval svojho syna Zorobábel vo svetle slávnych jednotlivcov týchto mien (pozri knihy Ezráš a Nehemiáš).

Ďalšie vysvetlenie je, že Matúš sleduje základný rodokmeň, zatiaľ čo Lukáš berie do ohľadu výskyt "levirate manželstva". Ak človek zomrel bez žiadnych synov, tradícia bola, aby sa jeho brat oženil s jeho ženou a mal syna, ktorý by niesol meno muža. Je to síce možné, ale tento názor je nepravdepodobný, lebo z toho vyplýva, že každá generácia od Dávida po Ježiša by mala „levirát“, aby sa vzali do ohľadu rozdiely v každej generácii. Toto je však veľmi nepravdepodobné.

Vzhľadom na tieto koncepty, najkonzervatívnejší Biblickí učenci predpokladajú, že Lukáš sleduje Máriine genealógie a Matúš Jozefove. Matúš sleduje Jozefov rodokmeň (Ježišovho legálneho otca) a to cez Dávidovho syna, Šalamúna, zatiaľ čo Lukáš sleduje Máriin rodokmeň (Ježišových pokrvných príbuzných), cez Dávidovho syna, Náthana. Neexistovalo grécke slovo pre „zaťa“ a Jozef by bol považovaný za syna Heliho, pretože si zobral Heliho dcéru, Máriu. Buď cez jeden rodokmeň alebo druhý, Ježiš je potomok Dávida a tak oprávnený byť Mesiášom. Sledovanie genealógie z matkinej strany je nezvyčajné, ale aj panenské počatie bolo. Lukášovo vysvetlenie je, že Ježiš bol syn Jozefa, „ako sa myslelo“ (Lukáš 3:23).Návrat na slovenskú domovskú stránkuPrečo sa Ježišove genealógie u Matúša a Lukáša tak odlišujú?