settings icon
share icon
Otázka

Prečo sa Ježišove rodokmene u Matúša a Lukáša tak odlišujú?

Odpoveď


Ježišov rodokmeň sa uvádza na dvoch miestach v Písme: Matúš 1 a Lukáš 3:23-38. Matúš mapuje rodokmeň od Ježiša po Abraháma. Lukáš mapuje rodokmeň od Ježiša po Adama. Existuje však dôvod domnievať sa, že Matúš a Lukáš v skutočnosti mapujú úplne odlišné rodokmene. Matúš napríklad ako Jozefovho otca uvádza ako Jákoba (Matúš 1:16), zatiaľ čo Lukáš píše o Helim (Lukáš 3:23). Matúš sleduje líniu cez Dávidovho syna Šalamúna (Matúš 1:6), zatiaľ čo Lukáš sleduje líniu cez Dávidovho syna Nátana (Lukáš 3:31). Jediné mená, ktoré majú tieto dva rodokmene spoločné v období medzi Dávidom a Ježišom, sú Šealtíel a Zerubbábel (Matúš 1:12; Lukáš 3:27).

Niektorí tieto rozdiely považujú za dôkaz o nezrovnalostiach v Biblii. Židia si však viedli veľmi starostlivé záznamy, a to najmä keď išlo o rodokmene. Je nepredstaviteľné, že by Matúš a Lukáš z tej istej línie mohli vystavať dva úplne protichodné rodokmene. Opäť platí, že od Dávida po Ježiša sa rodokmene úplne líšia. Aj zmienky o Šealtíelovi a Zerubbábelovi sa pravdepodobne vzťahujú na rôznych jedincov s rovnakými menami. Matúš uvádza Šealtíelovho otca ako Jekonja, zatiaľ čo Lukáš uvádza Šealtíelovho otca ako Neriho. Bolo by úplne prirodzené, aby muž menom Šealtíel pomenoval svojho syna Zerubbábel vo svetle slávnych nositeľov týchto mien (pozri knihy Ezdráš a Nehemiáš).

Iné vysvetlenie pochádza od cirkevného historika Eusébia a spočíva v tom, že Matúš sleduje základný rodokmeň, zatiaľ čo Lukáš sa riadi výskytom "levirátneho sňatku". Ak človek zomrel bez mužských potomkov, podľa tradície si mal jeho vlastný brat vziať jeho vdovu a počať s ňou syna, ktorý by niesol meno svojho zosnulého otca. Eusébius tvrdil, že Melchi (Lukáš 3:24) a Matan (Matúš 1:15) boli v rôznych obdobiach mužmi tej istej ženy (z tradície vyplýva, že sa volala Esta). V tom prípade by boli Heli (Lukáš 3:23) a Jákob (Matúš 1:16) nevlastnými bratmi. Heli následne zomrel bez mužského potomka, a tak si jeho (nevlastný) brat Jákob zobral za ženu Heliho vdovu, a tej sa narodil Jozef. To by z Jozefa spravilo „Heliho syna“ z právnej perspektívy a „Jákobovho syna“ z biologickej perspektívy. Matúš a Lukáš teda zaznamenali ten istý rodokmeň (Jozefov), ale Lukáš sa pridŕžal právnej línie, zatiaľ čo Matúš sa držal biologickej línie.

V súčasnosti tí najkonzervatívnejší biblickí akademici zaujímajú iné stanovisko, a síce, že Lukáš zaznamenáva Máriin rodokmeň a Matúš zaznamenáva Jozefov rodokmeň. Matúš nasleduje Jozefovu líniu (Ježišovho právneho otca) a to cez Dávidovho syna Šalamúna, zatiaľ čo Lukáš nasleduje Máriinu líniu (Ježišovej pokrvnej príbuznej) cez Dávidovho syna Nátana. Keďže v gréčtine neexistovalo slovo označujúce zaťa, Jozef by bol považovaný za syna Heliho, pretože si zobral Heliho dcéru Máriu. Ježiš je teda cez líniu Márie aj cez líniu Jozefa potomkom Dávida, vďaka čomu je oprávnený byť Mesiášom. Mapovanie rodokmeňa z matkinej strany je nezvyčajné, ale nezvyčajné predsa bolo aj počatie z panny. Lukáš to vysvetľuje tak, že Ježiš bol syn Jozefa, „ako sa nazdávali“ (Lukáš 3:23).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo sa Ježišove rodokmene u Matúša a Lukáša tak odlišujú?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries