settings icon
share icon
Otázka

Čo sa dialo počas Ježišovho detstva

Odpoveď


Okrem Lukáša 2:41–52 nám Biblia nehovorí nič o Ježišovej mladosti. Z tejto udalosti vieme niečo o Ježišovom detstve. Po prvé, bol synom rodičov, ktorí verne dodržiavali náboženské predpisy. Ako to vyžadovala ich viera, Jozef a Mária putovali každoročne do Jeruzalema na sviatok Paschy. Okrem toho priviedli svojho 12-ročného syna, aby oslávil svoj prvý sviatok v rámci prípravy na bar micva vo veku 13 rokov, keď si židovskí chlapci pripomínajú ich prechod do dospelosti. Tu vidíme typického chlapca v typickej rodine tej doby.

V tomto príbehu vidíme aj to, že Ježišovo zotrvanie v chráme nebolo ani zlomyseľné, ani neposlušné, ale bolo prirodzeným dôsledkom Jeho vedomia, že musí byť vo veciach svojho Otca. To, že ohromoval učiteľov v chráme svojou múdrosťou a znalosťami, hovorí o Jeho mimoriadnych schopnostiach, zatiaľ čo to, ako počúval a kládol otázky starším ukazuje, že bol úctivý a v úlohe študenta chovaním zodpovedal dieťaťu jeho veku.

Od tejto udalosti až po Jeho krst vo veku 30 rokov vieme o Ježišovej mladosti iba to, že opustil Jeruzalem a vrátil sa do Nazaretu so svojimi rodičmi a „bol im poslušný“ (Lukáš 2:51). Svoju povinnosť voči pozemským rodičom naplnil podriadením sa 5. prikázaniu, podstatnej súčasti Mojžišovho zákona. Okrem toho vieme iba to, že „Ježiš napredoval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.“ (Lukáš 2:52).

Je zrejmé, že toto je všetko, o čom Boh rozhodol, že to potrebujeme vedieť. Existuje niekoľko mimo biblických spisov, ktoré obsahujú príbehy o Ježišovej mladosti (napríklad Tomášovo evanjelium). Nemáme však možnosť zistiť, či je niektorý z týchto príbehov pravdivý a spoľahlivý. Boh sa rozhodol, že nám nebude veľa rozprávať o Ježišovom detstve - takže Mu musíme len dôverovať, že nás informoval o všetkom, čo potrebujeme vedieť.

English



Návrat na slovenskú Domovská stránka

Čo sa dialo počas Ježišovho detstva
© Copyright Got Questions Ministries