settings icon
share icon
Otázka

Čím sa Ježiš líši od ostatných náboženských vodcov?

Odpoveď


V istom zmysle je položenie tejto otázky podobné otázke, ako keby sme sa pýtali, čím sa Slnko líši od ostatných hviezd v našej slnečnej sústave - ide o to, že v našej slnečnej sústave nie sú žiadne iné hviezdy!

Ide o to, že žiadny iný „náboženský vodca“ sa nemôže porovnávať s Ježišom Kristom. Každý iný náboženský vodca je buď živý, alebo mŕtvy. Ježiš Kristus je jediný, ktorý bol mŕtvy (zomrel namiesto nás, za naše hriechy, podľa 1. Korinťanom 15:1-8) a teraz je živý. V Zjavení 1:17-18 skutočne vyhlasuje, že je živý naveky! Žiadny iný náboženský vodca ani len netvrdí niečo také, čo je buď pravdivé, alebo úplne absurdné.

Ďalší dôležitý rozdiel sa nachádza v samotnej podstate kresťanstva. Podstatou kresťanstva je Kristus. Ukrižovaný, vzkriesený, vystúpil na nebesia a jedného dňa sa vráti. Bez neho - a bez jeho vzkriesenia - niet kresťanstva. Porovnajte to s inými veľkými náboženstvami. Napríklad hinduizmus môže stáť alebo padnúť úplne oddelene od niektorého z „veľkých Swami“, ktorí ho založili. Budhizmus je na tom rovnako. Dokonca aj islam je založený na výrokoch a učení Mohameda, nie na tvrdení, že ožil z mŕtvych.

Apoštol Pavol v 1. Korinťanom 15:13-19 hovorí, že ak Kristus nevstal z mŕtvych, potom je naša viera prázdna a my sme stále v hriechoch! Pravdivé tvrdenia kresťanstva sú založené jednoducho a výlučne na vzkriesenom Ježišovi Kristovi! Ak Ježiš v skutočnosti nevstal z mŕtvych - v čase a priestore - potom kresťanstvo nemá žiadnu pravdu. V celom Novom zákone apoštoli a evanjelisti zakladajú pravdu evanjelia na vzkriesení.

Ďalším významným bodom je nesmierne dôležitá skutočnosť, že Ježiš Kristus o sebe tvrdil, že je „Syn Boží“ (hebraizmus, ktorý znamená „charakterizovaný Bohom“), ako aj „Syn človeka“ (hebraizmus, ktorý znamená "charakterizovaný človekom"). Na mnohých miestach tvrdí, že je rovný Otcovi (pozri napríklad Ján 10:29-33). Pripisujú sa mu všetky výsady a atribúty Božstva. Bol však aj človekom, narodil sa z panny (Matúš 1:18-25; Lukáš 1:26-56). Žil bezhriešnym životom a bol ukrižovaný, aby zaplatil za hriechy všetkých ľudí: „On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta“ (1. Jánov 2:2), a potom bol po troch dňoch vzkriesený z mŕtvych. On je úplne Boh a úplne Človek, „theanthropos“ [z gréckeho „Boh“ (theos) a „Človek“ (anthropos)], a predsa je jednou osobou.

Osoba a Dielo Krista kladie nevyhnutnú otázku: Čo budete robiť s Ježišom? Nemôžeme ho jednoducho odmietnuť. Nemôžeme ho ignorovať. Je ústrednou postavou celých ľudských dejín, a ak zomrel za hriechy celého sveta, potom zomrel aj za tie vaše. Apoštol Peter nám v Skutkoch apoštolov 4:12 hovorí: „A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“ Ak uveríme v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa od hriechu, budeme spasení.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čím sa Ježiš líši od ostatných náboženských vodcov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries