Prečo Ježiš musel zažiť toľko utrpenia?Otázka: Prečo Ježiš musel zažiť toľko utrpenia?

Odpoveď:
Izaiáš 52:14 hovorí: „Ako mnohí užasli nad Ním, lebo neľudsky bol znetvorený Jeho výzor a Jeho postava človeku nepodobná“. Ježiš najviac trpel cez skúšky, mučenie a ukrižovanie (Matúš 27, Marek 15, Lukáš 23, Ján 19). Ako strašné bolo Jeho fyzické utrpenie, to nebolo nič v porovnaní s duchovným utrpením, ktorým prešiel. Druhý list Korinťanom 5:21 hovorí: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom“. Ježiš niesol ťarchu hriechu celého sveta na sebe (1. Jána 2:2). Bol to hriech, ktorý spôsobil Ježišov výkrik: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Matúš 27:46). Teda, také brutálne Ježišove fyzické utrpenie bolo ničím v porovnaní s tým, čo zniesol pre naše hriechy a zomrel, aby zaplatil výkupné za ne (Rímskym 5:8).

Izaiáš predpovedal Ježišovo utrpenie veľmi jasne: „Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.” (Izaiáš 53:3; 5). Žalm 22:14-18 je ďalší silný oddiel, ktorý predpovedá utrpenie Mesiáša: „Otvárajú si na mňa ústa ako dravý a revúci lev. Rozlievam sa ako voda, uvoľňujú sa mi všetky kosti, moje srdce je ako vosk, rozpúšťa sa mi vo vnútornostiach. Ako črep vyschla moja sila a jazyk sa mi k ďasnám prilepil, kladieš ma do prachu smrti. Lebo psi ma obkľúčili, obkolesila ma tlupa zlosynov a prebodli mi ruky, nohy. Môžem si spočítať všetky kosti, oni sa prizerajú, zrak si pasú na mne. Rozdeľujú si moje šaty a o môj odev hádžu lós.“

Prečo Ježiš musel tak ťažko trpieť? Niektorí si myslia, že Ježišovo fyzické utrpenie bolo súčasťou Jeho trestu za naše hriechy. Do určitej miery je to pravda. Zároveň Ježišovo utrpenie, ktoré podstúpil hovorí viac o nenávisti a krutosti ľudstva, ako o Božom treste za hriech. Satanova absolútna nenávisť Boha a Ježiša bola určite súčasťou motivácie za neľútostné mučenie a týranie. Utrpenie vyvrcholené na Ježišovi je najväčším príkladom nenávisti a hnevu, ktorý hriešny človek cíti voči Svätému Bohu (Rimanom 3:10-18).

EnglishNávrat na slovenskú domovskú stránkuPrečo Ježiš musel zažiť toľko utrpenia?